of 65101 LinkedIn

Een brief aan de nieuwe ministers

Ruben Koekoek 1 reactie

Beste kandidaat-minister,

Gefeliciteerd! Je staat begin volgend jaar met de Koning op het bordes. Je hebt een flinke klus te klaren om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Gelukkig heb je een flinke zak geld om te besteden. 

13 miljard euro per jaar kan je met je collega’s extra uitgeven en daar bovenop nog eens 68 miljard euro incidentele uitgaven. Ik wil de druk niet opvoeren, maar we verwachten natuurlijk wel resultaten voor het oplopende begrotingstekort. Alleen dan kunnen we die hoge staatsschuld verantwoorden tegenover toekomstige generaties. Maar maak je niet druk, want ik geef je graag vijf tips mee. Als je hieraan denkt voordat je de staatscreditcard laat wapperen, weet ik zeker dat je resultaatgericht en kostenefficiënt te werk gaat.

 1. Bedenk eerst wat je wilt bereiken.
  Nogal wiedes zou je denken. Maar de meeste wetten en beleidsvoornemens kennen geen duidelijk omschreven doelen. Ook is niet bekend hoe er wordt gemeten of de uitkomst succesvol is. Ondanks dat dit volgens de wet wel zou moeten. Bedenk dus wat de resultaten moeten zijn, hoeveel dit mag kosten en hoe dit wordt gemeten. Doelmatigheid en doeltreffendheid heet dit in Haags jargon.

 2. Laat de markt voor je werken
  Er wordt al voorzichtig een poging gedaan in het coalitieakkoord. Door producten die schadelijk zijn extra te belasten en producten die juist positief uitpakken te subsidiëren, zorg je ervoor dat de consument ‘de echte prijs’ betaalt. Het kabinet maakt een mooie stap met hogere accijnzen op roken, een vliegbelasting en geen btw op groente en fruit. Maar als je echt de ‘true price’ wilt invoeren kan dit nog veel verder doorgevoerd worden.

 3. Zoek de samenwerkingsvorm die het beste past bij het probleem
  Het is verleidelijk om bij al deze uitdagingen van alles uit te besteden aan het bedrijfsleven of het maatschappelijke middenveld. Maar dit is vaak niet de juiste oplossing. Het is van belang om goed na te denken welke samenwerkingsvorm het beste past bij het probleem. Hoe zorg je voor een samenwerking die gelijkwaardig, transparant en kostenefficiënt is? En hoe evalueer je de samenwerking, of belangrijker, hoe kan je de samenwerking gedurende de looptijd verbeteren? Internationaal hebben verschillende universiteiten hele afdelingen rond dit thema opgezet. Ze willen je vast graag helpen.

 4. Betaal alleen voor resultaat
  Maak resultaatafspraken en betaal als het resultaat is gerealiseerd. Denk aan jongeren succesvol aan een baan helpen, betalen voor het voorkomen ziekenhuisopnames of de succesvolle integratie van nieuwkomers. Dit kan bijvoorbeeld met het afsluiten van resultaatcontracten zoals Social Impact Bonds. Of richt structurele resultatenfondsen in. Bij succes betaal je wel wat meer, want iemand anders draagt het risico, maar het voordeel is dat de resultaten transparant zijn, iedereen gebaat is bij de beste uitkomst en de belastingbetaler betaalt alleen bij succes. ‘No cure, no pay’.

 5. Investeer in je eigen organisatie
  De eindverantwoordelijkheid bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen op een kostenefficiënte manier rust altijd bij jou. Investeer dan ook in het ambtenarenapparaat. Zorg dat er genoeg kennis in huis is, dat de meest cruciale processen niet worden uitbesteed en dat de overheid beslagen ten ijs komt als er afspraken moeten worden gemaakt met al die verschillende partijen in de samenleving, zoals het bedrijfsleven of investeerders.

Er wordt veel geld gereserveerd voor allerlei maatschappelijke problemen. Maar geld uitgeven alleen is niet de oplossing. We moeten als samenleving slimmer gaan (samen)werken om de meest prangende vraagstukken op te lossen. Ik wens je het allerbeste. Jouw succes is ons succes. Je kan het!

Hartelijk,

Ruben Koekoek, directeur van Social Finance NL

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J.A. Wel op
U kunt brieven sturen zo veel u wilt, maar het regeerakkoord en de fractiediscipline zijn al in beton gegoten, dus hebben uw brieven geen enkele zin.