of 64740 LinkedIn

Binnenklimaat scholen is meer dan ventilatie

Anko van Hoepen, Hein van Asseldonk Reageer

De ventilatie op scholen hoort thuis in de gemeentelijke begroting bepleit Danielle Woestenberg in Binnenlands Bestuur van 24 september. Ze roept gemeenten, schoolbesturen en het Rijk op om de handen ineen te slaan en het niet zover te laten komen dat een jas aan in de klas het nieuwe normaal wordt vanwege gebrekkige ventilatie.

Haar betoog kunnen we voor een groot gedeelte volgen: ook wij maken ons zorgen om het binnenklimaat van scholen. Bij zo’n 80 procent van de scholen is dat niet op orde. Maar als we het over het binnenklimaat hebben, gaat het niet alleen om ventilatie, maar ook om temperatuur, akoestiek en licht. Daarnaast zien we dat veel schoolgebouwen niet duurzaam zijn, niet geschikt voor inclusief onderwijs en vaak niet passend bij het onderwijsconcept van de school. De eenzijdige focus van Woestenberg is wat ons betreft veel te smal. Als we naar schoolgebouwen kijken zien we meer issues dan alleen ventilatie.

 

Ook de politiek stuurt sterk op ventilatie, terwijl er wat ons betreft een integrale aanpak nodig is om alle knelpunten rondom schoolgebouwen aan te pakken. We hebben te maken met een verouderde voorraad aan schoolgebouwen, dat vraagt om een integrale aanpak. Met een simpele subsidieregeling waarbij cofinanciering nodig is, redden schoolbesturen en gemeenten het niet. De SUVis-regeling voor ventilatie zit niet goed in elkaar. Als het om schoolgebouwen gaat is er echt meer nodig.

 

Met stip nummer één: realistische bekostiging. McKinsey concludeerde vorig jaar dat schoolbesturen gemiddeld 15 procent meer uitgeven aan schoolgebouwen dan waarvoor zij worden bekostigd. En de onderzoekers van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting becijferden dat er jaarlijks 730 miljoen euro extra nodig is om de schoolgebouwen in dertig jaar op orde te brengen. Deze conclusies sluiten aan bij de zorgen die schoolbesturen en gemeenten al jaren uiten. Want ook gemeenten hebben het niet gemakkelijk, zij kampen bijvoorbeeld met ernstige tekorten in het sociaal domein waardoor noodzakelijke investeringen in schoolgebouwen nu vaak niet haalbaar zijn.

 

Met het oog op de formatie van een nieuw kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar moeten er naast een realistische bekostiging, ook heldere afspraken worden gemaakt over wie waarvoor precies verantwoordelijk is. Het nieuwe kabinet kan er daarmee voor zorgen dat gemeenten en schoolbesturen fors kunnen investeren, zodat we verder kunnen bouwen aan goed onderwijs voor alle kinderen.

 

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad, Hein van Asseldonk, vicevoorzitter VO-raad

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.