of 59082 LinkedIn

Bankiers moeten verantwoordelijkheid nemen

Reageer
Nederlandse gemeenten zijn bereid te investeren op regionaal niveau om de gevolgen van de economische crisis, blijkt uit verschillende artikelen in Binnenlands Bestuur. Dit is echter zinloos als de banken niet meewerken.

Veel ondernemers krijgen geen geld meer van hun bank. Ondernemers die lef tonen, risico nemen door te blijven innoveren maar met een bank te kampen hebben die weigert te financieren. Een webwinkeleigenaar in Enschede kan door een omzetdaling haar rente nauwelijks meer betalen. Een regeling blijft echter onbespreekbaar, terwijl het perspectief van de webwinkel positief is. Ooit heb ik er wellicht zelf ook aan mee gewerkt. Ik heb tenslotte ruim drie jaar bij een bank gewerkt. Vervolgens werd ik lid van de Tweede Kamer en woordvoerder financiële markten.

 

Mijn ogen gingen op een andere manier open en er werd tot mijn grote genoegen nieuwe wetgeving gemaakt waar ik een stevige bijdrage aan heb mogen leveren. Scherpere wetgeving op het gebied van transparantie in provisies en beloningen, het verlagen van de rente op kredieten en strengere eisen aan de deskundigheid van financieel adviseurs. Dit alles om te voorkomen dat nog meer producten worden verkocht aan mensen en bedrijven die ze niet nodig hebben maar slechts dienen om de bankiers en verzekeraars nog rijker te maken.

 

Regio Twente vangt mensen op die met werktijdverkorting, werkloosheid en aanstaande bijstand worden geconfronteerd. Door hen naar een andere baan te begeleiden of middels scholingsprogramma’s in hun vak bij te laten blijven of om te scholen. De regio financiert dit uit eigen gelden en opleidingsfondsen. Ook staat Twente werkgevers, ZZP-ers en kleine ondernemers bij in het verstrekken van kleinere kredieten om hun liquide middelen op te lossen.

 

Daarnaast investeert Twente 70 miljoen euro om burgers te scholen en de kennis op peil te houden. Het doel is om mensen hun baan te laten behouden of een nieuwe baan te vinden. De aanpak van Twente voorkomt niet dat innoverende en groeiende ondernemers in de kou blijven staan.

 

Wanneer de banken angstvallig de hand op de knip houden, vervalt Nederland in een nog grotere economische crisis dan nu al het geval is. Het faillissement van bedrijven dat hieruit voorkomt, kost de overheid miljarden aan bijstandsuitkeringen, armoedebeleid en re-integratie. Bankiers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en juist nu risico’s nemen om het geldverkeer en de economie op gang te helpen. Alleen met vertrouwen in banken is het mogelijk om de instortende economie te redden.

 

Myra Koomen, CDA-wethouder Werk & Inkomen Enschede en voorzitter Platform Onderwijs, Werk&Inkomen in Twente.

 

Dit artikel is een reactie op de artikelen Den Haag telt tot tien bij aanpak crisis en Gemeenten en provincies: 'Wij wachten op kabinet', uit Binnenlands Bestuur 7 van 13 februari 2009 en Binnenlands Bestuur 8 van 20 februari 2009.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.