of 65101 LinkedIn

Ambtenaren willen een schoon pensioen

Amsterdamse ambtenaren 5 reacties

Elke dag werken ambtenaren van het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten aan een duurzamere wereld, in opdracht van onze bestuurders. Het is ironisch dat ons pensioenfonds, het ABP, ondertussen meer dan 17 miljard euro van ons eigen pensioengeld investeert in fossiele brandstoffen: kolen, gas en olie. We zijn aan het dweilen met de kraan open.

Reden voor ons, een groep bezorgde medewerkers van de gemeente Amsterdam, om een actie te starten voor een schoon, ‘fossielvrij’ pensioen. Onze petitie ‘Ik wil een schoon pensioen’ is inmiddels ondertekend door meer dan 2700 mensen, waarvan zo’n tweeduizend collega’s binnen de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren uit het hele land laten weten ons te steunen. Ook onze wethouder Duurzaamheid, Marieke van Doorninck, heeft haar steun uitgesproken. Dit nadat al in 2016 onze toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan een oproep deed aan het ABP, om niet langer in fossiele bedrijven te investeren.

 

In januari dit jaar liet het ABP weten zijn fossiele investeringen langzaam af te bouwen, om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar klimaatwetenschappers geven aan dat we nog maar tien jaar hebben, voordat we een kantelpunt in het klimaatsysteem bereiken. Daarna zal het klimaat onomkeerbaar en steeds sneller opwarmen. Vandaar dat wij eisen dat het ABP stopt met investeren van ons geld in fossiele brandstoffen. Niet over dertig of tien of vijf jaar. Nu. De missie van het ABP is immers om ons “het best mogelijke pensioen te bezorgen”. En een goed pensioen is meer dan geld. In een onleefbare wereld valt sowieso niets te genieten.

 

Maar de hoogte van die pensioenen dan? In augustus publiceerden onderzoekers Scholtens en Plantinga van de Rijksuniversiteit Groningen hun analyse van veertig jaar beleggingen in bijna zevenduizend bedrijven wereldwijd. Daaruit blijkt dat fossiele investeringen niet meer nodig zijn om de rendementen op peil te houden. Dat het ook geen zin heeft om als investeerder ‘aan tafel’ te blijven bij fossiele bedrijven, om ze richting duurzaamheid te ‘stimuleren’. De aard van hun bedrijfsvoering is immers onverenigbaar met de klimaatdoelen van Parijs, die het ABP zegt te steunen. Het is dus prima mogelijk om ons een goed pensioen te garanderen, zonder aandelen in bedrijven die klimaatverandering aanjagen. Sterker nog, fossiele investeringen zijn risicovol. Het tweede pensioenfonds van Nederland, PFZW, liet deze week al weten dat zij – na miljardenverliezen – hun investeringen definitief uit de oliemarkt terugtrekken.

 

Iedereen in Nederland die werkt bij de overheid of in het onderwijs, is verplicht aangesloten bij het pensioenfonds ABP. We kunnen niet kiezen om naar een ander fonds te gaan. Daarbij is het ABP het grootste pensioenfonds van Europa en vijfde van de wereld. Wat ons betreft heeft ons pensioenfonds daarmee een bijzondere verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, als het gaat om het bijdragen aan een duurzame toekomst. Het heeft de touwtjes in handen om – met ons geld – de broodnodige omwenteling te realiseren.

 

Dinsdag 24 november gaan wij onze petitie online overhandigen aan bestuursvoorzitter Corien Wortmann het ABP, in het bijzijn van vele ABP-deelnemers uit Amsterdam en de rest van het land. Laat dit het startschot zijn voor ambtenaren door heel Nederland om van zich te laten horen, en in actie te komen voor een schoon pensioen.

 

Jet van Rijswijk, Lucas Winnips, Anne Hofstede, Laurie Kos, Max Beijneveld, Let de Jong en Nienke de Graaf

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robin (influencer) op
Diezelfde Amsterdamse Groen Links wethouder, Marieke van Doorninck, gaat wel de huurpijzen van volkstuintjes met het 8-voudige verhogen, van € 1900,- naar € 16.000,- per jaar. Veel doodgewone Amsterdammers hebben zo'n tuintje, soms al decennia, komen ze ook nog eens buiten. Zij zullen gaan afhaken, want onbetaalbaar. Maar daar zoeken ze geen publiciteit mee, want niet hip of stoer.
Door Ad Random op
@ikbenhierniet. Typische manier van denken, die paar rotcenten. Veel oud leraren, agenten, ambtenaren etc. hebben ze wel elke maand keihard nodig, die paar rotcenten!
Door ikbenhierniet... (lezer) op
Prima brief, en goed onderbouwd. Er is weinig meer 'algemeen belang' dan de klimaatcrisis op dit moment, dus dat overheidsdienaren zeer veel waarde hechten aan de bestrijding daarvan is niet meer dan logisch.

Ik heb grote moeite met het egoïsme in veel reacties als het hier over de pensioenen gaat. Het doorgeven van een leefbare aarde aan onze (klein)kinderen is echt belangrijker dan een paar rotcenten - en zoals de schrijvers beargumenteren is het maar de vraag of het zelfs die paar rotcenten kost.
Door Joop op
Deze vlag dekt niet de lading: verreweg de meeste ambtenaren willen een goed (ipv 'schoon') pensioen. Daar hebben ze ook al decennia voor betaald.
Door Hans op
Ik werk al jaren bij de overheid en daarvan nog geen dag voor een duurzamere wereld; hoort niet bij mijn taak, zou ik voor passen. Het vervelende is dat jullie je zelf als de mat der dingen zien. En daar houdt het op. Ik vind het best als ABP zijn beleggingsbeleid met deelnemers wil delen, maar dan wel met alle deelnemers en niet alleen met wat schreeuwers uit Amsterdam.En die opgevoerde wethouder Marieke (GL) heeft er al helemaal niets over te zeggen, want is geeneens deelnemer van ABP. Als de meerderheid zou zeggen: beleg maar in kernenergie, dan accepteer ik dat en dat zouden ze in Amsterdam ook moeten doen.