of 64120 LinkedIn

Lokaal betalen

De herziening van het belastingstelsel is hét moment om het lokale belastinggebied te verruimen. Hoewel er vooralsnog weinig bekend is over de plannen van staatssecretaris Wiebes, ziet het er naar uit dat het in ieder geval op de politieke agenda staat. Het werd tijd. 

De oproepen – meer en minder recent – om gemeenten meer ruimte te geven om belasting te innen, waren tot voor kort aan Haagse dovemansoren gericht. Mogelijk dat de gemene deler van al deze adviezen − verlaag gelijktijdig de rijksbelastingen om de inkomenseffecten voor burgers te beperken – het grote struikelblok was voor Den Haag. Want hoe moet dan de schatkist worden gevuld? Nieuwe ronde nieuwe kansen echter, zeker nu de economie aantrekt.

Ideeën en argumenten voor verruiming van het lokale belastinggebied zijn er voldoende en ze komen niet van de minsten af. Voer het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen in, introduceer een ingezetenenbelasting en zet een streep door de hondenbelasting, adviseerde de Raad voor de financiële verhoudingen in maart van dit jaar. Om gemeenten beter in staat te stellen de financiële tegenvallers bij de decentralisaties zorg, jeugd en werk op te vangen, moet het lokale belastinggebied worden vergroot, bepleitte Centraal Planbureau bijna een jaar geleden.

De Raad van State stelde in 2013 dat gemeenten meer belasting moeten kunnen innen omdat de decentralisaties gepaard gaan met onvoldoende financiële middelen om hetzelfde voorzieningenniveau te behouden.

Het meest recente advies komt van de commissie Financiële ruimte voor gemeenten, onder voorzitterschap van voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Ook deze commissie adviseert invoering van ingezetenbelasting, verbreding van de ozb en afschaffing van de hondenbelasting. Rinnooy Kan presenteerde het advies, opgesteld op verzoek van gemeentekoepel VNG, een week voor zijn installatie als D66-senator. Mocht er straks een wetsvoorstel aan de senaat worden voorgelegd, mag je aannemen dat het kabinet in ieder geval op tien D66-stemmen kan rekenen.

Met 31 stemmen nog geen meerderheid, maar daar kan aan gewerkt worden. Moet die verruiming natuurlijk wel nog in het wetsvoorstel terechtkomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.