of 58952 LinkedIn

Beer & huid

Zou het er dan toch van gaan komen, een groter eigen belastinggebied voor gemeenten? Als je de verkiezingsprogramma’s mag geloven, lijkt er zich een meerderheid voor af te tekenen. Zelfs de VVD is voor, de partij die zo’n tien jaar geleden gemeenten de helft van de belastinginkomsten afpakte door het gebruikersdeel van de ozb te schrappen.

Verruiming van het lokaal belastinggebied zou in lijn zijn met de adviezen van diverse instanties die de afgelopen jaren zijn uitgebracht. Deze week kwam daar nog een duidelijk advies van de Raad voor de financiële verhoudingen bij. In het kort komt het er op neer dat naarmate gemeenten een grotere mate van beleidsvrijheid hebben, inkomsten uit gemeentelijke belastingen in ruimere mate de hoofdmoot zouden moeten vormen van de totale bekostiging. Ruimte voor oprekking is er.

Ook na verdubbeling van het gemeentelijk belastinggebied van 2 naar 4 miljard euro – in ruil voor een gelijktijdige verlaging van de rijksbelastingen – zal het naar internationale maatstaven nog klein zijn. Kat in het bakkie dus? Ik vrees van niet. In het Rfv-rapport staan twee gewichtige disclaimers. De raad wijst erop dat belastingen voor het rijk een belangrijk instrument vormen in het nationale begrotings- en inkomensbeleid. Dat instrument moet niet teveel aan kracht inboeten door de overdracht van belastingen aan gemeenten. In de tweede plaats waarschuwt de raad ervoor dat te grote verschillen in lokale lasten tot ongewenste verhuisbewegingen van inwoners kunnen leiden. Met dat laatste zal het in de praktijk wel meevallen, maar het gemopper zal niet van de lucht zijn.

We kennen in ons land namelijk een behoorlijk sterke gelijkheidscultuur. Verschillen in lastendruk en voorzieningenniveau tussen gemeenten worden maar moeizaam geaccepteerd. Een andere reden om als gemeenten niet te vroeg te juichen, is de ongewisheid van het formatiespel. In het sterk versnipperde politieke landschap vallen op voorhand weinig garanties te geven over het gestand doen van verkiezingsbeloften. Zelden blijken die hard. Een groter lokaal belastinggebied, hoe gewenst ook, kan zomaar worden weggegeven teneinde een kleine fractie aan boord te krijgen om een kabinet aan een meerderheid te helpen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door netto-belastingbetaler (uitbater wegrestaurant) op
Het gaat er eenvoudig op neer komen dat de lasten voor de middenklasse zullen stijgen. Vooral de grote gemeente hebben een gat in de hand, veroorzaakt door het ongebreideld subsidies strooien naar bepaalde doelgroepen (lees: stemmen kopen). Zoek alleen eens op waarvoor je in Amsterdam allemaal subsidie kunt krijgen.
Zie: https://www.amsterdam.nl/subsidies/onderwerp/
Door Bertus (Observer) op
Helemaal eens met Annemiek. Plus het feit dat geen hond gelooft dat e.e.a. kostenneutraal verloopt voor de burge (behalve de minima)r. Gemeenten heffen straks €500 meer en we betalen €250 minder aan het Rijk.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Citaat: Verschillen in lastendruk en voorzieningenniveau tussen gemeenten worden maar moeizaam geaccepteerd. (einde citaat). Dat lijkt mij niet alleen een ware, maar ook terechte constatering. Het gaat om recht. Gelijke behandeling. Het is nu al zo dat wie niet geheel juridisch bekwaam is zichzelf tekort doet. En beslissingen op bezwaar gelden alleen voor die ene alerte burger. Jurisprudentie is er welbewust ook niet meer bij. En dan willen gemeentes nog eens meer belasting gaan heffen? Met alle extra rechtsongelijkheid als gevolg? Ik ben voorstander van alles terug naar het rijk. Zowel toekenningen als belastingen. Laten we ophouden met de mythe dat gemeenten in staat zijn om maatwerk te verrichten omdat zij dicht bij de burger staan. Dat staan ze niet.