of 59206 LinkedIn

Zwaar, zo’n uitkering

Veel Nederlanders denken negatief over mensen met een bijstandsuitkering. U natuurlijk niet, maar veel andere mensen wel. Die vinden het vreemd dat in deze tijden, waarin bijna elke winkel extra personeel zoekt, toch 507.000 mensen een bijstandsuitkering krijgen. 

Dat komt deels door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat heeft namelijk bekendgemaakt welk deel van bijstandsontvangers werk zoekt. De uitkomst: minder dan een vijfde deel. Van de 507.000 mensen met een bijstandsuitkering zijn er maar 80.000 werkloos en op zoek naar werk. 20.000 mensen met een bijstandsuitkering hebben een klein deeltijdbaantje en willen meer uren werken. En de andere 407.000 mensen met een bijstandsuitkering? Die willen niet werken of die kunnen niet werken. Of allebei.

Het CBS schetst een compleet verkeerd beeld van de bijstand. Alsof het zo gemakkelijk is om elke maand een uitkering te krijgen! Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken heeft begin deze maand het tegendeel bewezen. Het is heel zwaar om een bijstandsuitkering te hebben. Dan bedoelt ze niet dat het moeilijk rondkomen is van een bijstandsuitkering. Nee, Van Ark heeft de bijstandsuitkeringen een mini ietsiepietsie verlaagd, en onderzocht of er daardoor mensen afhaken uit de bijstand. En verdraaid, dat blijkt zo te zijn.

Er zijn in Nederland meer dan honderd mensen die nu een bijstandsuitkering hebben maar zeggen: ‘Laat die uitkering maar zitten als hij een kwart procent wordt verlaagd. Dan is het de moeite niet meer.’ Als een kwart procent verlaging al zo’n effect heeft, moet het wel heel zwaar zijn om een bijstandsuitkering te hebben.

Ja, die bijstandsontvangers van ons weten heel goed wat een kosten-batenanalyse is! Voor de duidelijkheid: ik verzin dit niet, dit heeft Van Ark werkelijk waar onderzocht. Het is de uitkomst van háár onderzoek. Uiteraard, u voelt hem al aankomen, heeft ze dat onderzoek niet openbaar gemaakt. Dat is natuurlijk vreselijk jammer. Maar u durft toch niet te twijfelen aan deze uitkomst? Want waarom zouden bijstandsontvangers geen kosten-batenafweging maken? Ú denkt toch niet negatief over die mensen?

Wat de staatssecretaris wel heeft gepubliceerd is dat ze de gemeenten door die afhakers dit jaar 2 miljoen euro minder geeft voor de bijstandsuitkeringen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries (ambtenaar) op
@Scheerder: ik vrees dat u Verhagen niet goed begrijpt. Ik denk namelijk dat Verhagen probeert duidelijk te maken dat gemeenten weer eens keer op basis van een flutredenering van het ministerie minder budget voor bijstandsuitkeringen krijgen. De zg. beleidsmatige aanpassingen die het ministerie toepast op de raming van het CPB. Doorgaans onnavolgbaar wensdenken van het ministerie over het effect op het aantal bijstandsgerechtigden van beleidsmaatregelen van het ministerie. Iets waar gemeenten al jaren tegen te hoop lopen.
Door F. Scheerder (controller) op
Ik zet zo mijn vraagtekens bij het onderzoek dat namens Van Ark - blijkbaar - is uitgevoerd. In hoeverre schetst dat een reëel beeld van de werkelijkheid? Worden de uitkomsten wellicht niet verstoord door externe factoren, zoals conjuncturele ontwikkelingen? Het is wel erg gemakkelijk om gemeenten te korten omdat er - blijkbaar - te veel mensen gebruik zouden maken van een uitkering (omdat deze zodanig hoog zou zijn dat het de mensen onvoldoende prikkelt om te gaan werken). Er zullen ongetwijfeld een aantal bijstandsontvangers zijn die wellicht kunnen gaan werken, maar dat niet doen omdat de extra inkomsten niet opweegt tegen de extra lasten ("werken"). Het opsporen van deze groep is echter een lastige en kostbare klus. Ook hier geldt: kosten - baten. Gemeenten kunnen hoge kosten maken aan het opsporen van bijstandsfraude en het nog meer stimuleren van re-integratie, maar als daar onvoldoende baten tegenover staan (lagere bijstandslasten) is dat economisch gezien niet zo verstandig.....