of 59179 LinkedIn

Watching you

Big Brother is watching you. Er lopen op dit moment 103 prestatieafspraken tussen het rijk en de gemeenten. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Twee jaar geleden waren dat er nog 116, en vier jaar geleden 113. Zes en acht jaar geleden waren het er minder dan 100. Weliswaar roepen het rijk en de gemeenten om het hardst dat ze elkaar vertrouwen, maar toch blijkt het 103 keer nodig om op papier te zetten wat de ander moet doen.

Die prestatieafspraken zijn de vervangers van de financiële controles. Het rijk controleert niet meer wat de gemeenten doen door de bonnetjes na te pluizen, maar spreekt van tevoren af wat de gemeenten met hun geld moeten gaan doen. En dat 103 keer. Zo hebben we 103 zekerheden dat ons belastinggeld goed besteed wordt. 103 prestatieafspraken. Dat betekent dat het rijk 103 keer nauwkeurig moet bijhouden of de gemeenten zich wel aan hun toezeggingen houden. En de gemeenten moeten ook 103 keer nauwkeurig controleren of het rijk zijn afspraken nakomt. Vertrouwen is goed, controle is beter.

Hoe nauwkeurig die controle gaat? Niet. Plasterk is het overzicht namelijk kwijt. Dat blijkt uit twee feiten. Ten eerste maakt Plasterk geen overzicht meer van die prestatieafspraken. Zijn voorgangers deden dat, zes en acht jaar geleden, nog wel. Ten tweede meldt Plasterk dat er, naast de 103 lopende prestatie¬afspraken, nog 60 andere prestatieafspraken zijn waarvan hij helaas niet weet of ze nog gelden. Twee jaar geleden gold die onduidelijkheid nog maar voor 26 prestatie-afspraken, en vier jaar geleden voor slechts 9 prestatieafspraken.

Dus onder het bewind van minister Plasterk zijn 51 prestatieafspraken in de mist verdwenen. Blijkbaar zijn ze nergens in de archieven terug te vinden. Blijkbaar is er geen contact tussen rijk en gemeenten over de vraag of ze nog gelden. Blijkbaar controleert het rijk niet of de gemeenten ze nakomen. Blijkbaar weet het rijk evenmin of het zelf zijn toezeggingen moet nakomen. En blijkbaar spreken de gemeenten het rijk ook niet aan op het nakomen van die 60 afspraken.

60 prestatieafspraken zijn wel ooit gemaakt maar niet meer zichtbaar. 60 spookprestatieafspraken. 60 keer onduidelijkheid of ons belastinggeld goed besteed wordt. En Plasterk is het overzicht volledig kwijt. Niet big brother maar blind brother is watching you.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.