of 65101 LinkedIn

Verdubbelen

De provincies willen een nieuwe belasting. Niet om te betalen natuurlijk, maar om te ­innen. Dat komt omdat de belangrijkste provinciebelasting van nu, dat is de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting, niet meer geschikt is. Er zijn te veel mensen die die niet hoeven te betalen, omdat ze géén auto hebben, of omdat ze een dure elektrische auto hebben, of een bestelauto. En over een aantal jaar wil het rijk de motorrijtuigenbelasting helemaal afschaffen – dan kun je ook geen opcenten meer vragen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoek gedaan naar de beste nieuwe provinciale belasting. Daarbij golden drie ­uitgangspunten. Ten eerste is gelet op de inkomensverdeling, mensen met een hoger inkomen moeten meer provinciale belasting betalen. Ten tweede moeten de opbrengsten stabiel zijn. En ten derde moet de opbrengst ongeveer evenredig over de provincies zijn. Daarnaast waren er nog wat praktische eisen.

 

Ik vind dit wel logische uitgangspunten voor een decentrale belasting. Daarom heb ik ook eens gekeken of de belangrijkste gemeentelijke belasting eraan voldoen. De onroerendezaakbelasting, beter bekend met de afkorting ozb. Met een hoger inkomen woon je vaker in een duurder huis. Dus aan het eerste punt voldoet de ozb. De opbrengsten van de ozb zijn stabiel. Een huis kun je niet eventjes verplaatsen naar een goedkopere buurgemeente. Huizen zijn ook redelijk waardevast.


Dus ook aan het tweede punt voldoet de ozb. Maar het derde punt, evenredig verdeeld over de provincies? Nee. De ozb is een Randstadbelasting. Een huis in de Randstad is, puur vanwege de ligging, gemiddeld meer waard dan een identiek huis buiten de Randstad. Dat waardeverschil wordt de komende jaren alleen maar groter. In de Randstad woont slechts 46 procent van de bevolking, maar er staat 52 procent van de waarde aan woningen en 51 procent van de waarde aan bedrijven. Een inwoner van de Randstad betaalt hierdoor ozb over gemiddeld 27 procent meer waarde – ik zal u de berekening besparen. En dat verschil neemt de komende jaren alleen maar toe.

 

Bij de ene regionale belasting, die van de provincies, geldt een uitgangspunt dat niet geldt bij de andere regionale belasting, die van de gemeenten. Tijd om daar eens over na te denken voordat we de ozb gaan verdubbelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
@Hans&Peter, uit je simplistische vraagstelling ben ik blij dat je niet mijn "fiscaal adviseur" bent. Wat heeft ons AOW-pensioen systeem nu met de WOZ te maken, leg eens uit. Of zit je gewoon uit verveling flauwe onzinnige opmerkingen te maken? Ga dan naar NUjij of reaguurders, of kom hier terug met inhoudelijke argumenten.
Door Hans-Peter (fiscaal adviseur) op
@Nico uit Oenen toen je met pensioen ging, vroeg je direct faillissement aan? Omdat je geen salaris meer kreeg(..) Of betaalde je jouw uitgaven gewoon uit aow en pensioen?
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
@Jan, ik citeer de VNG: " De onroerende-zaakbelastingen vormen de grootste 'eigen' inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld ca. 8 % van de totale gemeentelijke inkomsten." Hoe moet het nu verder met de gemeentes, allemaal faillissement aanvragen en een ICL uitkering aanvragen bij het rijk?
Door Jan (Adviseur) op
Een eenvoudige ingezetenen heffing per inwoner, met peildatum 1 januari is een hele efficiënte manier van het lokale belastinggebied uitbreiden, o.i.d. vervangen motorrijtuigen-opcenten.
Door Jan (Adviseur) op
Als aanvulling op het artikel.

In de randstad betalen woningeigenaren relatief meer eigenwoningforfait aan de rijksbelastingdienst. Dat wordt veroorzaakt door de relatief hoge woningwaarde in de randstad. Het rijk steekt het voordeel in haar eigen zak.

De OZB daarentegen is allesbehalve een randstadbelasting. In het hele land wordt het geheven. Veel gemeenten compenseren hoge WOZ waarden met lagere OZB tarieven. Indien dat niet gebeurt, is het voordeel voor de eigen woongemeente. Tussen de randstad of buiten de randstad is er geen verschil.

Door de vries (ambtenaar) op
Verhagen weet ook wel dat er ook nog ozb-tarieven zijn. Als in de Randstad de tarieven 78% bedragen van die van buiten de Randstad, dan betaalt de randestedeling evenveel ozb. Zijn de tarieven hoger, dan moet de randstedeling zijn politieke keuzes heroverwegen.
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
OZB is nu een gemeentelijke belasting, dat hevel je niet zomaar over naar de provincie. Scheefwoners blijven buiten beschouwing. Waardevastheid van woningen met dalende veengrond... ik betwijfel het. De provincie is verworden tot een EU subsidie kantoor, m.n. voor agrariërs en een allegaartje van onduidelijke stichtingen. Kennis is er nog nauwelijks in huis, alles wordt bijna uitbesteed aan ingenieursbureaus. De provincie moet terug naar haar oorspronkelijke algemene doelstelling, energie, infrastructuur, wegen en mobiliteit /asfalt en daar belasting op baseren als ze zo nodig willen overleven, want dat kost geld. Dus gewoon opgeld blijven heffen, ook op elektrisch rijden omdat de lokale uitstoot van benzine slechts is verplaatst naar energie centrales die met subsidie (onze belasting) weer draaiend worden gehouden. De gebruikers betalen en niet de bewoner van een huis op basis van zijn/haar inkomen... slecht idee. Tijd om daar eens over na te denken...inderdaad.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het allerbeste plan:
-provincies en gemeenten opheffen en op laten opgaan in regio's.
-WOZ/OZB vervangen door een regionale ingezetenen belasting voor publieke diensten.
Door amb te naar (ambtenaar) op
Nog beter plan: hef de provincies op..... door schaalvergroting van gemeenten begint dit langzaamaan een overbodig instituut te worden.
Door amb te naar (ambtenaar) op
Goed plan... WOZ-waarde vervangen door WOZ-punten en je hoeft niet jaarlijks meer te taxeren.Alleen niet handig om vermogen te bepalen, daar is dan wel weer een waarde in euro's voor nodig....