of 64621 LinkedIn

Veilig

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft vorige week een folder op internet gezet, de ‘Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders’. 

Daarin wordt gesteld dat gemeenten zelf de kosten moeten betalen van de beveiliging van hun burgemeesters en wethouders. Het ministerie voert twee argumenten aan. Ten eerste betaalt de gemeente ook hun salaris, hun reiskosten, hun mobiele telefoon en hun pc, dus waarom niet ook hun beveiliging?

Ten tweede betalen de ministeries zelf de beveiliging van hun ministers, dus waarom zouden de gemeenten niet hoeven te betalen voor de beveiliging van hun burgemeester? Overigens heeft BZK de folder uitgebracht in samenwerking met vier belangengroepen die iets met burgemeesters en wethouders te maken hebben: het genootschap van burgemeesters, de wethoudersvereniging, de raadsledenvereniging en de VNG. Deskundigheid genoeg, zo zou je zeggen.

Maar de argumenten zijn onzin. Een cruciaal verschil met de salarisbetaling is dat die exact voorgeschreven is, de gemeente heeft daarbij geen vrije ruimte. Dat kan ook moeilijk anders, want dan zouden de burgemeester en de wethouders over hun eigen salaris moeten beslissen. En een cruciaal verschil met de beveiliging van ministers is dat die niet zelf over hun beveiliging beslissen - daarover gaan de minister van Binnenlandse Zaken en de nationale terrorismebestrijder.

Deze vijf groepen, met BZK voorop, laten met deze folder zien helemaal niets te begrijpen van de politieke gevoeligheid van gemeentelijke uitgaven voor persoonlijke veiligheid. Je kunt de burgemeester en wethouders van een gemeente niet laten beslissen over en laten betalen voor hun eigen veiligheid, want de bevolking zal elke euro daaraan te veel vinden: “Waarom krijgt de burgemeester wel elke dag een beveiliger mee terwijl bij mij in de straat twee keer is ingebroken en de politie daarvoor niet meer langskomt?”

Deze vijf groepen, met BZK voorop, laten met deze folder zien ook helemaal niets te begrijpen van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. De financiële verhouding gaat niet alleen over geld, maar vooral over beslissingsbevoegdheid. En als er één onderwerp is waarover de burgemeester en wethouders niet zelf kunnen beslissen, dan is het de uitgave voor hun eigen veiligheid.

Laat die beslissing alsjeblieft over aan de Commissaris van de Koningin, en laat de kosten ervan betalen door alle gemeenten, zodat geen enkele gemeente zich geremd voelt in de beveiliging van zijn bestuurders. Het duurt anders niet lang meer of een burgemeester of wethouder wordt bedreigd vanwege zijn keus om geld uit te geven aan beveiliging tegen bedreigers.

 

Download hier de Handreiking.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.