of 59123 LinkedIn

Premie

Wat is er aan de hand als het ministerie van Financiën een onderzoeksrapport uitbrengt dat gaat over 17 miljard euro per jaar, waarbij ook de gemeenten financieel betrokken zijn, maar waarin de exacte financiële gevolgen zijn weggelaten?

Het rapport gaat over de pensioenen. Alle ambtenaren van het rijk, het onderwijs en de gemeenten hebben een gezamenlijk pensioenfonds, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dat ABP ontvangt elk jaar van de werkgevers en werknemers van de overheid 17 miljard euro aan pensioenpremies, en beheert nu in totaal 370 miljard euro gespaard vermogen.

De ambtenaren van het rijk, het onderwijs en de gemeenten betalen dezelfde pensioenpremie aan het ABP. De gepensioneerden ontvangen hetzelfde pensioen.

Financiën stelt nu in het rapport ‘Eenvoud loont’ voor het ABP te splitsen in drie fondsen: een pensioenfonds voor het rijk, betaald uit de rijksbegroting; een pensioenfonds voor het onderwijs, ook betaald uit de rijksbegroting; en een pensioenfonds voor de gemeenten, die een eigen financiële verantwoordelijkheid hebben. In dat onderzoeksrapport staat dat bij splitsing de ‘vergrijsde, hoogopgeleide en feminiene sectoren’ meer pensioenpremie moeten gaan betalen. Dit omdat mensen die al oud zijn, hoger opgeleiden en vrouwen gemiddeld ouder worden.

Maar in het rapport wordt niet concreet aangeduid welke sectoren meer premie moeten gaan betalen, die van de rijksbegroting of de gemeenten.

Dat heb ik voor u uitgerekend. Van de gemeenteambtenaren is 30 procent ouder dan 50 jaar, bij het rijk 25 procent. Het gemiddelde opleidingsniveau bij de gemeenten is iets hoger dan bij het rijk. Van de gemeenteambtenaren is 47 procent een vrouw, bij het rijk 55 procent. Per saldo gaan bij een splitsing de gemeenten meer pensioenpremie betalen en hoeft het rijk minder pensioenpremie te betalen. Splitsing is dus gunstig voor het rijk en ongunstig voor de gemeenten.

Natuurlijk heeft Financiën deze financiële gevolgen van de splitsing van het ABP ook uitgerekend. Maar die gevolgen zijn weggelaten in het onderzoeksrapport. Dus wat is er aan de hand als Financiën een rapport uitbrengt dat gaat over 17 miljard euro per jaar, waarbij ook de gemeenten financieel betrokken zijn, maar waarin de exacte financiële gevolgen zijn weggelaten? Dan probeert het rijk te bezuinigen door de gemeenten meer te laten betalen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.