of 58952 LinkedIn

Precies goed

Als een winkel om zes uur sluit, kunnen de mensen die buiten staan te wachten niet meer naar binnen. Dat weet je zonder onderzoek ook wel. En als de sociale werkvoorziening in 2015 op slot gaat voor nieuwe mensen, krijgen dan de mensen op de wachtlijst daarvan moeilijker een baan? Dat hebben we in dit land officieel laten onderzoeken.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kwam vorige week met de uitkomst dat de mensen die in 2014 op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening stonden, veel minder vaak binnen een jaar een baan vonden dan de mensen die in 2010 op de wachtlijst stonden. Tja, dat hadden we zonder onderzoek ook wel geweten.

Maar wat betekent deze uitkomst? Is het goed of slecht dat de sociale werkvoorziening geen nieuwe mensen meer mag aannemen? Het SCP berekende nauwkeurig alle baanvindkansen maar gaf geen oordeel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaf wel meteen een oordeel, namelijk dat het slot op de sociale werkvoorziening slecht is. Want de zielige mensen hadden daardoor minder kans op een baan dan vier jaar geleden.

Maar als je beter kijkt zie je meer. Want wat blijkt ook uit de cijfers? De mensen die in 2010 op de wachtlijst stonden, hadden een veel grotere kans om snel een baan te vinden (namelijk bij de sociale werkvoorziening) dan gezonde mensen. Maar de mensen die in 2014 op de wachtlijst stonden, en een bijstandsuitkering of Wajonguitkering kregen, hadden precies even veel kans om binnen een jaar een baan te vinden als gezonde mensen met een bijstands of Wajonguitkering.

Sinds 2015 heeft een handicap of beperking dus geen invloed meer op de kans om een baan te vinden. Voor een klein deel komt dat omdat de mensen met zo’n beperking vaker een man zijn en vaker autochtoon – en dat vergroot de kansen op een baan.

Maar de belangrijkste verklaring voor die gelijke kans is de voorrang voor deze mensen bij de ‘banenafspraak’ om 125 duizend mensen met een beperking een baan te geven. Het slot op de sociale werkvoorziening in 2015 en de banenafspraak zorgden samen voor precies gelijke kansen voor gezonde mensen en voor mensen met een handicap of een beperking. Precies goed dus, deze maatregelen, met dit tempo. Niets meer aan veranderen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.