of 59147 LinkedIn

Pontius Pilatus

Hé, wat gek. “Het Centraal Planbureau ziet ruimte om bij de gemeenten en provincies anderhalf procent te korten op de apparaatskosten.” Dit ondanks de lopende kortingen bij de gemeenten en provincies.

Minister Dijsselbloem van Financiën noemt het als mogelijke bezuiniging die zijn medewerkers zien. Als een ware Pontius Pilatus wast de minister daarbij zijn handen in onschuld. Niet hij, maar zijn medewerkers zien deze mogelijkheid. De korting is 160 miljoen euro in 2018 en loopt op tot 650 miljoen euro in 2021. De politieke partijen kunnen dit in hun verkiezingsprogramma’s opnemen voor de Kamerverkiezingen in maart 2017 – als ze willen. En reken maar dat ze willen!

Ook op de apparaatskosten van de ministeries zou anderhalf procent bezuinigd kunnen worden, zo schrijven de medewerkers van de minister. Maar hé, wat gek, bij de korting op het rijksbudget geven Dijsselbloems medewerkers een voorzichtigere toelichting: “De ruimte die het Centraal Planbureau naar onze verwachting – op basis van internationale vergelijkingen en ervaringen uit het verleden – ziet voor efficiencywinst.” En hé, wat gek, ook de jaren zijn anders. “De efficiencybezuiniging bij het rijk start pas in 2019, want de kortingen van de kabinetten Rutte 1 en 2 lopen immers tot en met 2018.” In 2019 zou het rijk 350 miljoen euro kunnen besparen, wat oploopt tot 1.400 miljoen euro in 2022.

Hé, wat gek. Als je dezelfde percentages bezuinigt bij het rijk en bij de gemeenten en provincies, dan is de opbrengst bij de gemeenten en provincies normaal gesproken 20 procent van die van het rijk. Hier is hij opeens bijna 50 procent, meer dan dubbel zo veel als normaal. Hé, wat gek, Dijsselbloem vergeet te melden dat als hij anderhalf procent bezuinigt op de apparaatskosten van het rijk, dat automatisch ‘trap af’ doorwerkt naar de gemeenten en provincies. De korting van 650 miljoen is dus een dubbele korting. Dubbel maal meer dan het dubbele.

Als Dijsselbloem lef had gehad, dan zou hij eerlijk opschrijven dat hij de gemeenten en provincies vierdubbel wil korten. Dan hadden de politieke partijen een goede keus kunnen maken. In plaats daarvan maakt hij misbruik van het absolute gebrek aan kennis over de financiën van de gemeenten en provincies bij de politieke partijen. Hé, wat gek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.