of 59250 LinkedIn

Larie

Goed nieuws uit Den Haag deze maand! Het gaat een beetje beter met Nederland, en iedereen mag daarvan meeprofiteren. Zelfs de gemeenten.

Dat melden de ministers Plasterk en Dijsselbloem in de septembercirculaire. Voor een mooie bonus zorgen de overschotten van het btw-compensatiefonds, zo staat in die circulaire. Die overschotten krijgen de gemeenten namelijk. Dit jaar krijgen de gemeenten als btw-bonus 140 miljoen euro, volgend jaar al 250 miljoen euro, en dat loopt op tot 330 miljoen in 2019.

Hoe zeker zijn deze bedragen eigenlijk? Hoe berekent het kabinet die bedragen? Het kabinet houdt er rekening mee dat het btw-compensatie¬fonds ‘trap op en af’ meegroeit met het gemeentefonds. Elk jaar wordt het btw-compensatie¬fonds dus iets groter, omdat het gemeentefonds elk jaar iets groeit, door onder andere inflatie en bevolkingsgroei. Maar tegelijk gaat het kabinet ervan uit dat de gemeenten elk jaar hetzelfde bedrag aan btw declareren.

Niks inflatie, niks bevolkingsgroei, daarmee houdt het kabinet bij de raming van de btw-declaraties geen rekening. Puur door die veronderstellingen raamt het kabinet een groeiend overschot van het btw-compensatiefonds. In werkelijkheid echter is de kans klein dat de gemeenten de komende jaren zulke hoge btw-bonussen krijgen. De bonusaankondigingen voor de komende jaren zijn dus larie, onzin, nonsens, fake.

Als de informatie over deze btw-bonussen in de septembercirculaire alleen maar onzinnig en slecht zou zijn, dan zou het bij deze zijn rechtgezet. Maar het is veel erger. Gemeenten met financiële problemen, die eigenlijk onder financieel toezicht van de provincie zouden moeten staan, ontkomen daaraan als ze deze btw-bonus ramen. Daarmee worden hun problemen groter, maar daar komen die gemeenten pas over een of twee jaar achter. En gemeenten met heel grote financiële problemen, die eigenlijk artikel 12-steun zouden moeten aanvragen, kunnen dat niet omdat ze deze bonus moeten ramen. De larie over de btw-bonus in de septembercirculaire is dus gewoon gemeen voor gemeenten met financiële problemen, want het vergroot hun problemen.

Zullen we één ding afspreken: als de gemeenten volgend jaar op Prinsjesdag weer een circulaire krijgen met zulke larie, dan noemen we dat niet meer de septembercirculaire maar de septembercircularie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Donkers op
Ik lees de coloms van Jan altijd met plezier. Scherp, goed geinformeerd, plezierig leesbaar en een goede mate van cynisme.
E vaak midden in de roos ook.
bedankt