of 59281 LinkedIn

In de kerstvakantie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de afgelopen jaren bezuinigd op de statistieken over de gemeentefinanciën. En op de publicaties daarover. Niemand weet dus dat de gemeenten vorig jaar 64,9 miljard euro binnenkregen en 63,5 miljard euro uitgaven. Ze hadden 1,4 miljard over. Er zijn kleinere onderwerpen die meer aandacht krijgen… 

Die bezuiniging was drieledig. Ten eerste controleert het CBS de cijfers van de gemeenten minder dan voorheen. Ten tweede bundelt het CBS meer bestedingsdoelen; het splitst bijvoorbeeld de uitgaven aan ‘algemeen bestuur’ niet meer uit. En ten derde publiceert het CBS geen uitkomsten meer van individuele gemeenten, alleen nog maar van groepen gemeenten.

De ministeries hebben geen last van deze bezuiniging. Integendeel! Dat heeft drie redenen. De eerste reden is dat de ministeries geld genoeg hebben voor aanvullende onderzoeken van het CBS naar de gemeentefinanciën. Zo hebben ze deze maand het CBS een extra onderzoek laten doen naar de uitgaven en inkomsten in het sociaal domein. In feite besteedt het CBS dus ongeveer even veel geld aan de gemeentefinanciën als voorheen, alleen bepalen de ministeries nu welke uitgaven en inkomsten van de gemeenten gedetailleerd worden onderzocht en welke niet.

De tweede reden dat de ministeries geen last hebben van die bezuiniging, is dat zij van het CBS wel gedetailleerde informatie krijgen over de uitgaven en inkomsten van individuele gemeenten. Zij wel! Weliswaar minder gecontroleerd dan vroeger, maar toch een stuk uniformer en beter gestructureerd dan de gemeenten zelf aanleveren. En de derde reden dat de ministeries geen last hebben van die bezuiniging, is dat zij überhaupt geen belang hebben bij goede en goed vindbare cijfers. Want die leiden alleen maar tot een maatschappelijk debat. En tot claims, van gemeenten, van belangengroepen, van organisaties die opkomen voor uw en mijn belangen.

De missie van het CBS is ‘publiceren van goede statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving, voor het maatschappelijk debat’. Aan goede informatie over de besteding van 64,9 miljard euro is veel behoefte. Aan maatschappelijk debat daarover ook. Daarom eis ik dat de ministeries alle informatie die ze van het CBS krijgen, openbaar maken. Liefst nog in de kerstvakantie. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.