of 59244 LinkedIn

Gesubsidieerd werk

Meer mensen met beschut gesubsidieerd werk. Dat wil zowel de staatssecretaris van sociale zaken als de bedrijfssector. Die bedrijfssector wordt vertegenwoordigd door Cedris, de vereniging van bedrijven in de sociale werkvoorziening, en SBCM, het kenniscentrum voor de sociale werkvoorziening. Die laatste organisatie krijgt daarvoor subsidie van de staatssecretaris.

De staatssecretaris zet de ouderwetse methode in. De gemeenten krijgen een forse boete als ze over een jaar minder dan vijfduizend beschutte werkplekken subsidiëren. De bedrijfssector zet een moderne methode in, verleiding, in de vorm van een financiële beloning. Gesubsidieerd beschut werk kan namelijk, zo stellen ze, voor de gemeenten geld opleveren. Dat hebben ze laten berekenen. Vorige maand is het onderzoek gepubliceerd.

Per persoon met gesubsidieerd beschut werk betaalt een gemeente, zo blijkt, aan loonkostensubsidie 11.000 euro per jaar. De begeleiding kost de gemeenten 7.000 euro per jaar, en de organisatiekosten zijn 2.000 euro; samen 20.000 euro per jaar. Daar staan twee opbrengsten tegenover. De bijstandsuitkering kan bijna stoppen, wat de gemeente 11.000 euro bespaart. En de gemeente krijgt een tijdelijke bonus voor beschut gesubsidieerd werk van 3.000 euro. Samen 14.000 euro.

Per saldo kost gesubsidieerd beschut werk voor de gemeente 6.000 euro per jaar. Dat is minder dan wat de gemeenten hiervoor in het gemeentefonds krijgen. En deze cijfers zijn slechts gemiddelden. Soms kan een gemeente met beschut gesubsidieerd werk zelfs geld verdienen. Het onderzoek geeft daarvan enkele voorbeelden. Het vervelende is alleen: het sommetje klopt niet.

Het sommetje lijkt te kloppen als je het bekijkt voor een individuele gemeente. Maar je moet het landelijk bekijken, voor alle gemeenten samen. En landelijk bezien klopt het sommetje niet. Want die bespaarde bijstandsuitkeringen verdwijnen uit het landelijke bijstandsbudget. De opbrengst van 11.000 euro valt landelijk weg, en daarom ook voor elke individuele gemeente. De enige opbrengst die overblijft is de 3.000 euro bonus – en die bonus is bovendien tijdelijk. Een beschutte gesubsidieerde werkplek kost de gemeenten dus 17.000 euro per jaar. Dat is veel meer dan de gemeenten daarvoor in het gemeentefonds krijgen.

Het onderzoek van Cedris en SBCM lijkt verdacht veel op een promoboekwerkje dat is gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken. Lijkt verdacht veel op een gesubsidieerd werkje.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ron de Bree (Ambtenaar) op
Vergeten worden ook de indirecte kosten van het beëindigen van een uitkering ; klantmanager, administratie, uitkeringsadministratie, fraudepreventie etc. Dan bespaar je dus een stuk meer!!!
Door De Vries (Ambtenaar) op
@heekelaar: tekorten voorkomen is wat anders geld verdienen; geld overhouden.
Door Martin Heekelaar (senior managing consultant) op
Verhagen gaat in zijn column in BB in op het besparen van bijstand door inzet van loonkostensubsidies. Hij zet gemeenten echter op het verkeerde been. Hij stelt dat het rekensommetje van Cedris niet klopt, omdat besparingen door inzet van loonkostensubsidies op macroniveau door de rijksoverheid worden afgeroomd. Dat is op zichzelf juist. Maar, dat betekent niet dat gemeenten moeten stoppen met het inzetten van loonkostensubsidies. Los van de wettelijke opdracht en het feit dat daardoor onnodig veel mensen werkloos thuis komen te zitten, moeten gemeenten wel loonkostensubsidies inzetten, omdat er anders financiële tekorten ontstaan. Het beschikbare bijstandsbudget is er immers op afgestemd dat gemeenten op deze manier lagere uitgaven realiseren. Gemeenten die achterblijven, snijden zichzelf in de vingers. Zie ook: https://www.berenschot.nl/actueel/2017/november/ …