of 65101 LinkedIn

Geen bescherming

In de verpleegtehuizen sterven duizenden ouderen omdat ze te weinig bescherming krijgen van minister De Jonge van Volksgezondheid. Wat doet die minister wel om ouderen te beschermen? Hij geeft 5,4 miljoen euro aan gemeenten tegen mishandeling van ouderen en tegen huiselijk geweld. 

Laten we die subsidie eens bekijken. Er zijn 35 regio’s met 35 centrumgemeente voor de bestrijding van huiselijk geweld. Voor deze subsidie maakt de minister een nieuwe regionale indeling. Hij maakt 28 regio’s, waarvan sommige twee centrumgemeenten hebben, één regio heeft zelfs drie centrumgemeenten. Een nieuwe regionale indeling voor een subsidie van 5,4 miljoen euro – een slecht idee. De centrumgemeenten moeten een projectplan indienen voor die subsidie.

Dat is veel bureaucratie voor weinig geld. Slecht idee. De minister beoordeelt die plannen vervolgens op zes punten. Het kernpunt ‘het project bestrijdt huiselijk geweld’ weegt minder dan 20 procent mee. Afgeleide managementdetails, zoals ‘domeinoverstijgende samenwerking’, wegen ruim 80 procent. Elk van de 28 regio’s krijgt maximaal 192.000 euro – samen 5,4 miljoen.

In de regio’s met meerdere centrumgemeenten zullen al die centrumgemeenten een projectplan indienen. De Jonge wil alleen de best scorende honoreren. Die centrumgemeenten kijken alleen naar hun eigen omgeving, niet naar die van andere centrumgemeente in hun regio. Dat betekent dus dat een deel van Nederland niets krijgt van deze extra subsidie.

Vooral in Zuid-Holland vallen gaten. Ten slotte de uitbetaling. Het gaat om 5,4 miljoen euro, voor 2020 en 2021 samen. De gemeenten krijgen niet in 2020 de helft en in 2021 de andere helft. Nee, in 2020 krijgen ze 40 procent en in 2021 60 procent. Dat is niet erg. Maar de minister licht toe dat hij dat doet ‘op basis van een risicoanalyse’. Hij suggereert dat gemeenten onbetrouwbaar zijn.

Dat is wél erg. Werkelijk alles van deze subsidie is fout. De regio’s, de bureaucratie, de criteria, de selectie, de uitbetaling, het wantrouwen. In de verpleegtehuizen krijgen onze ouderen te weinig bescherming. En als ze thuis wonen ook.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Zwaantje (beleidsmedewerker sociaal team) op
Zo werkt het met veel subsidies en projecten, al jaren. En nog steeds is hier te weinig oog voor vanuit de subsidieverstrekkende organisaties en instellingen: Werken vanuit de bedoeling is hier bijna onmogelijk. En de kern waarom de huidige ondersteuning rondom huiselijk geweld tekort schiet, komt niet boven tafel. Heel jammer.