of 61441 LinkedIn

Fraude loont

Fraude loont. En fraude blijft lonen. Ook in de bijstand. Wie bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvraagt, mag niet veel bezit hebben. 

Een bijstandsontvanger die niet aan zijn gemeente meldt dat hij een woning in het buitenland heeft, of een dure postzegelverzameling, of kostbare sieraden, fraudeert dus. Als zo’n fraudeur wordt betrapt door de gemeente, moet hij de onterecht ontvangen bijstand terugbetalen. Bovendien krijgt hij een boete.

En dan? Dan kan die fraudeur gewoon opnieuw bijstand aanvragen. En de gemeente moet die uitkering vaak nog geven ook, knarsetandend uiteraard. Na jarenlange fraude en een hoge terugbetaalplicht heeft zo’n fraudeur immers vaak zo weinig netto bezit over, dat hij nu écht recht heeft op een bijstandsuitkering. Dat heeft de hoogste rechter bepaald.

Dit heet een ‘draaideuruitkering’: je krijgt een bijstandsuitkering, je wordt betrapt op te veel bezit, je uitkering wordt stopgezet, maar je kunt meteen weer een nieuwe bijstandsuitkering krijgen omdat je door de terugbetaalplicht en boete niet veel bezit meer over hebt.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil met een nieuwe wet een eind maken aan deze draaideuruitkeringen. Vanaf 2021 kunnen de gemeenten van deze ‘draaideurfraudeurs’ wél de bijstand afpakken. Maar alleen van fraudeurs die vanaf 2021 voor het eerst een uitkering aanvragen. Wie nu al een bijstandsuitkering krijgt, met fraude, door zijn bezit niet te melden, en in 2021 wordt betrapt, kan via de draaideur een uitkering blijven ontvangen. Fraude blijft lonen.

Uiteindelijk kost de nieuwe wet 150 draaideurfraudeurs hun uitkering, zo schat de staatssecretaris. Daardoor besparen de gemeenten samen ruim anderhalf miljoen euro per jaar aan uitkeringen. En u raadt al wat er dan gebeurt. Ten eerste: de gemeenten krijgen ruim anderhalf miljoen euro per jaar minder van de staatssecretaris voor de bijstandsuitkeringen. Merkwaardig, want hun budget werd echt niet verhoogd na de rechtelijke uitspraken dat deze fraudeurs recht houden op een uitkering. De opbrengsten van de nieuwe wet pikt de staatssecretaris in.

Ten tweede: de gemeenten krijgen geen compensatie voor de extra apparaatskosten van deze nieuwe wet. De opbrengsten voor de staatssecretaris, de kosten voor de gemeenten.

Dus wie profiteert er uiteindelijk van de fraude? De staatssecretaris van Sociale Zaken. Fraude in de bijstand blijft lonen. Voor de staatssecretaris van Sociale Zaken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (Ambtenaar) op
@De Vries.
Het geintje is dat de schuld wegens de fraudevordering gesaldeerd mag worden met het bezit. De fraudeur heeft daardoor op papier zo weinig bezit dat deze recht heeft op een uitkering. De gemeente betaald deze uitkering vervolgens knarsetandend omdat ze weten dat het een fraudeur betreft.

Ik zou persoonlijk als gemeente alles boven het vrij te laten bedrag met de vordering verrekenen zodat je zo snel mogelijk weer voldoende vermogen aan de andere kant hebt om de uitkering stop te zetten.
Door g op
een hele wet voor wel 150 (!) mensen. En dan? kosten daklozen minder dan uitkeringsgerechtigden en komen daklozen sneller aan werk? zo ja, dan hups niemand meer een uitkering en allemaal op straat gaan leven.
Door de vries (ambtenaar) op
Even redeneren. Iemand met veel bezit en dat keurig meldt krijgt geen bijstand maar moet eerst het bezit opeten (niet te snel, want dat mag ook niet). Dus nul kosten voor de gemeente. Als dat bezit op is mag degene vervolgens een bijstandsuitkering aanvragen en krijgt die ook. Dan beginnen de kosten te lopen. Dan de fraudeur. Die heeft bezit en krijgt een uitkering en wordt betrapt. Vervolgens moet de ontvangen uitkering uit het bezit terugbetaald worden. Dus nul kosten voor de gemeenten. Dan is het bezit weg en kan een uitkering aangevraagd worden en beginnen de kosten voor de gemeente te tellen. Waar zitten nou de extra kosten voor de gemeente voorzover het de uitkeringskosten betreft en waar loont nou de fraude? Volgens mij is het zo dat het onthouden van de uitkering zoals van Ark wil betekent dat het onthouden van de uitkering als straf wordt ingezet. Voor het uitdelen van straffen hebben we toch het strafrecht?
Ik heb wel eens een betere gelezen van Jan.
Door Spijker (n.v.t.) op
Je mag toch wel aannemen dat het VNG er bovenop zit om te zorgen dat financiële middelen die thuis horen in het Gemeentefonds niet ten onrechte via een achterdeur uit dit fonds verdwijnen.