of 60220 LinkedIn

Dubbeldekker

2019 begon niet lekker. 
Ik zag weer een dubbeldekker. 

Dat moet ik even uitleggen. Het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten hebben allemaal baat bij de nieuwe Omgevingswet. Ze hebben daarom rond de jaarwisseling afgesproken dat ieder bijdraagt aan de kosten van een landelijk ict-stelsel daarvoor. Dat stelsel kost 26 miljoen euro.

De gemeenten betalen vanaf volgend jaar 18 miljoen euro daarvan. Dat geld wordt dan uit het gemeentefonds gehaald. Daarna wordt er elk jaar een paar ton extra uit het gemeentefonds gehaald vanwege de jaarlijkse kostenstijging van dat ict-stelsel, voor inflatie en zo. Het rijk declareert die jaarlijkse kostenstijging echter dubbel. Want ten eerste haalt het rijk elk jaar meer geld uit het gemeentefonds.

Maar ten tweede bespaart het rijk ook elk jaar op het accres door de uitnames uit het gemeentefonds. Die dubbele declaraties maken dat het rijk de jaarlijkse kostenstijging dubbel gedekt krijgt. Ik noem dit ict-stelsel van de Omgevingswet daarom een dubbeldekker. De gemeenten betalen aan het rijk dus twee keer voor de jaarlijkse kostenstijging. Er wordt elk jaar een paar ton uit het gemeentefonds gehaald. En ze krijgen elk jaar minder accres. Ze krijgen namelijk geen accres meer over alle bedragen die hiervoor uit het gemeentefonds worden gehaald, te beginnen met die 18 miljoen euro in 2020. Ik noem de gemeenten daarom dubbeldokkers.

De provincies betalen 1,6 miljoen euro voor dat ict-stelsel. Ook zij gaan dubbel betalen voor de jaarlijkse kostenstijging. Ook zij worden dubbeldokker. De waterschappen hebben het beter geregeld, omdat er geen waterschapsfonds bestaat.

De afspraak die rond de jaarwisseling over dat ict-stelsel is gemaakt, geldt tot 2029. Er staat letterlijk in de afspraak dat de gemeenten en provincies zich niet kunnen beroepen op dwaling. Maar het rijk zal niet met droge ogen de jaarlijkse kostenstijging dubbel bij de gemeenten en provincies kunnen blijven declareren. Dus moeten we afspreken dat de gemeenten en provincies elk jaar ook accres krijgen over de 19,6 miljoen euro die in 2020 uit de fondsen wordt gehaald. Er is immers ook nog zoiets als integriteit en goede omgangsvormen. Dubbel declareren past daar niet bij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.