of 59147 LinkedIn

Dik

De tandartsen willen bij de kabinetsvroming extra geld voor betere tandzorg. De militairen vragen meer geld voor defensie. En de gemeenten, provincies en waterschappen? Die pleiten in een dik pamflet voor 530 miljoen euro per jaar extra voor het klimaat.

Ze willen 230 miljoen euro per jaar voor betere riolen en bredere sloten, om regenwater sneller af te voeren. Ze willen 220 miljoen per jaar om van olie en gas over te schakelen op elektriciteit. Ze willen 75 miljoen per jaar om duizend (!) extra klimaat¬ambtenaren aan te kunnen nemen; dat noemen ze tegenwoordig overigens ‘uitvoeringskracht en kennisontwikkeling’. En ze willen 5 miljoen euro per jaar om grondstoffen vaker te hergebruiken.

Was het klimaat het dominante thema bij de afgelopen Kamerverkiezingen? Nee. Was het klimaat het dominante thema bij de decentrale overheden in de afgelopen vier jaar? Ook niet.

De VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen lijken deze maanden wel afdelingen van GroenLinks. Nu ga ik niets negatiefs over GroenLinks zeggen. Op andere politieke partijen is immers ook wel wat aan te merken. Maar om het neutraal te zeggen: deze keus van VNG, IPO en Unie voor het klimaat is zeker niet politiek neutraal.

De groene lobby verdient een compliment voor het resultaat dat ze behaald hebben. En tegelijkertijd verdienen de VNG, het IPO en de Unie een rode kaart voor hun interne verenigingsdemocratie. Hoe is het mogelijk dat zo’n eenzijdig politiek gekleurd pleidooi zo ver heeft kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat de commissies en de besturen van de VNG, het IPO en de Unie niet of nauwelijks wijzen op alle andere problemen die aangepakt moeten worden, maar alleen het klimaat naar voren schuiven? Over extra geld voor ouderenzorg, voor onderwijs, voor werkgelegenheid of voor veiligere wegen hoor je de decentrale overheden niet of nauwelijks.

Maar ze vragen wel 530 miljoen euro per jaar voor het klimaat. Hoogste tijd dus voor een grondige bezinning op de processen bij VNG, IPO en Unie.

Als de processen niet deugen, deugt ook de uitkomst niet. Ik geloof er niets van dat het klimaat bovenaan het verlanglijstje staat van alle bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen. Over dat dikke klimaatpamflet kan ik dus kort zijn. Die dikke deugt niet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.