of 59130 LinkedIn

De vrouw van acht miljard

Elk jaar geeft minister Schultz van Haegen acht miljard euro uit aan infrastructuur en milieu. Dat is meer dan 500 euro per inwoner. Dit jaar wil ze honderddertigduizend euro extra uitgeven, minder dan een cent per inwoner.

Dat extra geld vraagt ze aan de gemeenten. Het is bestemd voor de naheffingsaanslagen voor niet-betaalde gemeentelijke parkeerbelastingen. In gewonemensentaal: voor de parkeerboetes die de gemeentelijke controleurs opleggen aan mensen die hun auto parkeren zonder te betalen.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) beheert niet alleen de gegevens van alle auto’s uit Nederland maar ook van alle auto’s uit België. De RDW heeft honderddertigduizend euro nodig om de boetesystemen van de gemeentelijke parkeercontroleurs te kunnen koppelen aan die gegevens van Belgische auto’s. Die koppeling bestaat nog niet, want pas sinds kort kunnen gemeenten parkeerboetes opleggen aan Belgische auto’s. Namelijk pas enkele maanden geleden is een verdrag tussen Nederland en België hierover goedgekeurd door de parlementen van beide landen.

Nederland en België hadden met elkaar al wel afgesproken dat ze over en weer belastingen innen die de nationale overheden oplegden, maar gemeentelijke belastingen werden over en weer niet geïnd. En dus ook geen gemeentelijke parkeerbelastingen of naheffingsaanslagen daarvan. Belgen konden in feite gratis parkeren in Nederland.

Dat is nu voorbij. Alleen nog even die koppeling aanleggen. De gemeenten hebben natuurlijk alle belang bij die koppeling. Het rijk heeft er geen enkel belang bij. Daarom wil de minister, die de baas is van het RDW, die koppeling niet zelf betalen maar vraagt ze die honderddertigduizend euro daarvoor aan de gemeenten. Minder dan een cent per inwoner. Die kosten zijn bovendien in een mum van tijd terugverdiend.

En toch moeten de gemeenten dat niet doen. Voor de vraag welke overheid welke kosten moet betalen, gaat het niet om de vraag welke overheid de baten ervan heeft maar om de vraag wiens taak het is. Uitwerken van internationale verdragen is een taak van het rijk, ook als het geld kost. Beheren van de gegevens van buitenlandse auto’s is een taak van het rijk, ook als het geld kost. Het gaat niet zozeer om die ene cent, het gaat vooral om een belangrijk principe. De vrouw van acht miljard verkwanselt dat principe voor minder dan een cent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.