of 60220 LinkedIn

Buitenspel

Als ik vorig jaar 100 euro heb geleend, die ik dit jaar moet terugbetalen, maakte ik dan vorig jaar 100 euro winst? En dit jaar 100 euro verlies? Nee, natuurlijk niet. Als de gemeenten vorig jaar 200 miljoen euro te veel kregen van het rijk, die ze dit jaar moeten terugbetalen, maakten ze dan vorig jaar 200 miljoen euro winst? En dit jaar 200 miljoen euro verlies? 

Nee, natuurlijk niet. Dat staat in de boekhoudregels die voor de gemeenten gelden, in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’, kortweg BBV. Regel één daarvan luidt: ‘Voor de gemeentelijke begroting en jaarrekening geldt het stelsel van baten en lasten.’ Dat betekent dat, als de gemeenten in 2018 200 miljoen euro te veel hebben gekregen van het rijk, ze in de jaarrekening van 2018 moeten opnemen dat ze die 200 miljoen euro moeten terugbetalen. Dat mogen ze dus niet tellen als winst.

En dat betekent ook dat als de gemeenten weten dat ze in 2018 te veel hebben gekregen van het rijk, maar ze weten niet precies hoeveel te veel, dat ze in de jaarrekening van 2018 een schatting moeten opnemen van het bedrag dat ze moeten terugbetalen. Dat moet niet alleen vanwege de boekhoudregels maar ook omdat er een inlichtingenplicht is. De wethouder financiën mag niet een terugbetaalplicht verborgen houden.

Dat begrijpt u. Dat begrijpt elk gemeenteraadslid. Dat begrijpt elke wethouder, elke burgemeester. Dat begrijpt elke gemeenteambtenaar. Dat begrijpt elke accountant. Toch is er één klein clubje dat dat niet begrijpt: de Commissie BBV. Een deftige commissie van achttien eliteaccountants, die is aangewezen als scheidsrechter voor de gemeentelijke boekhoudregels. De minister van Binnenlandse Zaken benoemt zelfs de voorzitter en de secretaris.

Deze commissie heeft vorige week geschreven dat de gemeenten het bedrag dat ze in 2018 te veel van het rijk kregen uit het gemeentefonds, als winst moeten meetellen in de jaarrekening van 2018. Ze mogen er geen geschat ‘nog terug te betalen bedrag’ bij vermelden. Een voetbalscheidsrechter die de buitenspelregel niet begrijpt? Dat gebeurt vast wel ergens, in de vijfde klasse onderbond of bij de pupillen. Een scheidsrechtercommissie die de buitenspelregel niet begrijpt? Onmogelijk. Een accountant die de boekhoudregels niet begrijpt? Dat gebeurt vast wel ergens.

Een accountantscommissie die de boekhoudregels niet begrijpt? Onmogelijk. Behalve bij de gemeenten. De Commissie BBV plaatste zichzelf vorige week volkomen buitenspel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.