of 59250 LinkedIn

Opinie

 • Altijd pech

  Aan het einde van het jaar hebben de gemeenten altijd pech. Omdat het kabinet elk jaar minder uitgeeft dan gedacht, wordt aan het einde van elk jaar het gemeentefonds een beetje verlaagd.

 • Erger dan de kwaal

  Neem Buren, Katwijk of Nijmegen. Zomaar een paar gemeenten die blijkens de jaarcijfers over 2015 elk miljoenen overhouden op het sociaal domein. Steeds meer jaarrekeningen staven de uitkomsten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit naar voren kwam dat negen op de tien gemeenten (dik) in de plus eindigen.

 • Een leuk pensioenfonds

  In de tijd dat ik nog een dienstverband had bij een groot bedrijf met een fatsoenlijke pensioenregeling, interesseerden pensioenen me totaal niet. Het pensioen werd goed geregeld en ik heb nooit een vergadering bezocht. Dat werd anders toen ik ‘zelfstandig’ werd. Toen moest ik gaan nadenken en met mezelf overleggen wat te doen. 

 • Oorlog en vrede

  Over vluchtelingen die de oorlog of de armoede ontvluchten. Over peuters. En over de Omgevingswet. Sinds half april sluiten de gemeenten gemiddeld één bestuursakkoord per week met het rijk. Grote gemeenschappelijke delers: het gaat altijd over veel geld, en de gemeenten geven altijd veel toe. Zijn die bestuursakkoorden dan wel verstandig?

 • Toneelstukje

  De gemeenten mogen dit jaar anderhalf procent meer onroerendezaakbelasting vragen dan vorig jaar, dat is de zogeheten ‘macronorm’. Maar de gemeenten vragen dit jaar bijna tweeënhalf procent meer ozb dan vorig jaar. Ze overschrijden dus de macronorm. En dat deden ze de vorige vier jaar ook.

 • Renterisico

  Als minister Dijsselbloem van Financiën geld leent voor de staatsschuld, hoeft hij maar weinig rente te betalen als hij belooft die lening snel terug te betalen. Maar de staatsleningen kan hij alleen terugbetalen door opnieuw geld te lenen.

 • De vrouw van acht miljard

  Elk jaar geeft minister Schultz van Haegen acht miljard euro uit aan infrastructuur en milieu. Dat is meer dan 500 euro per inwoner. Dit jaar wil ze honderddertigduizend euro extra uitgeven, minder dan een cent per inwoner.

 • ‘s Lands wijs, ‘s lands eer

  Een corrupt Russisch bedrijf heeft de corrupte president van Oezbekistan omgekocht. Daarom wordt het gemeentefonds dit jaar 65 miljoen euro gekort. Logisch, nietwaar?