of 59250 LinkedIn

Opinie

 • Het ijsje van Sylvie

  Hoogste tijd om u even bij te praten over Sylvie Meis. Sylvie was deze zomer aan het strand. Daar heeft ze een ijsje gegeten, en ook het hoorntje.

 • P maal Q

  Als je drie appels koopt, en ze kosten elk 30 cent, wat moet je dan betalen? Dat bereken je met de wiskundige formule ‘p maal q’, waarbij p staat voor de prijs en q voor het aantal – in het Engels quantity. Je moet voor drie appels dus 90 cent betalen. In feite is dit les 1 van de econometrie, het vak dat de economie beschrijft met wiskundige formules.

 • Hands!

  Eerlijk duurt het langst. Hoe vaak wij dat onze ouders – en die van vriendjes – niet hebben horen zeggen vroeger. Tot gapens toe. Ik bedoel, als kleine kinderen hoorden we het wel, maar we konden de waarde ervan maar moeilijk inschatten. Ja, dat je niet vals mocht spelen bij het jokeren of knikkeren. Maar dat gedrag corrigeerden we zelf: mocht je het volgende spelletje gewoon niet meer meedoen. Was het zo afgelopen.

 • Het tweede faillissement

  De eerste keer dat Nederland zijn schulden en rente niet meer afbetaalde, was in 1810. Nederland was een achtergebleven, arm, agrarisch land. Het had veel te veel geld uitgegeven aan de oorlog met Frankrijk. Meer dan 90 procent van de rijksuitgaven was voor rente. Nederland was financieel failliet.

 • Pontius Pilatus

  Hé, wat gek. “Het Centraal Planbureau ziet ruimte om bij de gemeenten en provincies anderhalf procent te korten op de apparaatskosten.” Dit ondanks de lopende kortingen bij de gemeenten en provincies.

 • Freeze

  Gevreesd en bemind tegelijk. Een dijk van een reputatie. Met een naam die bijna mythisch klinkt: de Meicirculaire.

 • Altijd pech

  Aan het einde van het jaar hebben de gemeenten altijd pech. Omdat het kabinet elk jaar minder uitgeeft dan gedacht, wordt aan het einde van elk jaar het gemeentefonds een beetje verlaagd.

 • Erger dan de kwaal

  Neem Buren, Katwijk of Nijmegen. Zomaar een paar gemeenten die blijkens de jaarcijfers over 2015 elk miljoenen overhouden op het sociaal domein. Steeds meer jaarrekeningen staven de uitkomsten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit naar voren kwam dat negen op de tien gemeenten (dik) in de plus eindigen.

 • Een leuk pensioenfonds

  In de tijd dat ik nog een dienstverband had bij een groot bedrijf met een fatsoenlijke pensioenregeling, interesseerden pensioenen me totaal niet. Het pensioen werd goed geregeld en ik heb nooit een vergadering bezocht. Dat werd anders toen ik ‘zelfstandig’ werd. Toen moest ik gaan nadenken en met mezelf overleggen wat te doen. 

 • Oorlog en vrede

  Over vluchtelingen die de oorlog of de armoede ontvluchten. Over peuters. En over de Omgevingswet. Sinds half april sluiten de gemeenten gemiddeld één bestuursakkoord per week met het rijk. Grote gemeenschappelijke delers: het gaat altijd over veel geld, en de gemeenten geven altijd veel toe. Zijn die bestuursakkoorden dan wel verstandig?

 • Toneelstukje

  De gemeenten mogen dit jaar anderhalf procent meer onroerendezaakbelasting vragen dan vorig jaar, dat is de zogeheten ‘macronorm’. Maar de gemeenten vragen dit jaar bijna tweeënhalf procent meer ozb dan vorig jaar. Ze overschrijden dus de macronorm. En dat deden ze de vorige vier jaar ook.