of 59329 LinkedIn

Opinie

 • Zorgvuldige afstemming

  U kent vast het WODC nog wel. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat als richtlijn hanteert: ‘Opdrachten aan het WODC om formuleringen, uitkomsten, onderzoeksmethoden of veronderstellingen aan te passen, zijn niet mogelijk.’ 

 • Bedreigd

  Dat burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden worden bedreigd is geen nieuws meer. Zeven jaar geleden trof het ruim de helft van de burgemeesters en wethouders en ruim een derde van de raadsleden. Het zal nu niet minder zijn. Die bedreigingen kunnen allerlei vormen aannemen. Puur op de persoon gericht (‘Ik verkracht jou en je konijn’) of op de gemeente (‘Ik steek het raadhuis in de fik’). Beide zijn even ernstig.

 • Slapende rekenkamer kan echt niet meer

  In 2015 kwam minister Plasterk met een plan van aanpak – Actieplan – voor de rekenkamers. We zijn nu bijna drie jaar verder en nog vrijwel niets opgeschoten. In een onderzoek dat in 2013 in opdracht van de NVRR – de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies – werd gehouden, kwam naar voren dat in enkele tientallen gemeenten deze voorziening ontbreekt. 

 • Politiek instabiel

  Het zijn de banken, de veroorzakers van de meest recente financieel-economische crisis, die deze maand alarm slaan dat de boel uit de hand aan het lopen is. 

 • Aandacht vragen

  Hoe vraag je als overheid speciale aandacht voor een onderzoek? Door het op internet te publiceren en snel er weer af te halen. Een onderzoek naar de taaleis in de bijstand heeft een halfuur op een overheidssite gestaan. 

 • Going Dutch

  Misschien komt het omdat we geen bergen hebben. Ons land is zo plat als een dubbeltje, iedereen woont even laag. Maar wat de reden ook is, zeker is dat we in één ding heel goed zijn: eerlijk delen. In het buitenland worden we er zelfs om uitgelachen. Going dutch is een Engelse spotterm voor samen uit eten gaan en de rekening tot op de cent nauwkeurig delen. 

 • In de kerstvakantie

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de afgelopen jaren bezuinigd op de statistieken over de gemeentefinanciën. En op de publicaties daarover. Niemand weet dus dat de gemeenten vorig jaar 64,9 miljard euro binnenkregen en 63,5 miljard euro uitgaven. Ze hadden 1,4 miljard over. Er zijn kleinere onderwerpen die meer aandacht krijgen… 

 • Gesubsidieerd werk

  Meer mensen met beschut gesubsidieerd werk. Dat wil zowel de staatssecretaris van sociale zaken als de bedrijfssector. Die bedrijfssector wordt vertegenwoordigd door Cedris, de vereniging van bedrijven in de sociale werkvoorziening, en SBCM, het kenniscentrum voor de sociale werkvoorziening. Die laatste organisatie krijgt daarvoor subsidie van de staatssecretaris.

 • Achterdochtjeuk

  Ze zijn het een keer volkomen eens met elkaar. Het rijk en de VNG. Dat komt natuurlijk niet in de krant, want de krant vindt meningsverschillen veel nieuwswaardiger. Maar ik vind het veel opmerkelijker als ze het eens zijn. En ze zijn het ergens volkomen over met elkaar eens. Ik word dan meteen achterdochtig. Misschien is dat een beroepsziekte, misschien een genetisch defect. Maar als rijk en VNG het eens zijn met elkaar, dan krijg ik jeuk. Achterdochtjeuk. 

 • Besturen is samenwerken

  Het kabinet is uit de startblokken en heeft aangegeven graag samen te werken met partijen binnen en buiten de coalitie en binnen en buiten de Tweede Kamer. Dat is een goed voornemen en de gemeenten, provincies en waterschappen nodigen het kabinet uit de handen ineen te slaan.

 • Boemerangboetes

  Sinds enkele jaren kan het rijk de gemeenten veel boetes opleggen. Dat is raar, want de gemeenten krijgen hun geld vooral van het rijk. Als een boemerang komt dat boetegeld dan terug bij het rijk. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers