of 58952 LinkedIn

Opinie

 • Een kans herkennen

  Elke gemeenteraad krijgt dit gerecht ten minste één keer per jaar voorgeschoteld. En voor Provinciale Staten is dat niet anders. Het overhevelen van budgetten van het vorige begrotingsjaar naar het lopende. Meestal krijgt de raad de vraag bij het bestemmen van het positieve resultaat van de jaarrekening, in juni of juli dus, vlugjes opgediend. Maar politieke fast food is het niet. 

 • Waanzinnig gedroomd

  Vannacht waanzinnig gedroomd. De ministeries hadden opeens begrip gekregen voor de gemeenten! Ze schreven: ‘Wij van het rijk weten al sinds maart hoeveel het rijk in 2018 heeft uitgegeven. We weten dus ook al sinds maart hoe hoog het gemeentefonds van 2018 is. Dat hebben we uiteraard direct in maart aan de gemeenten meegedeeld. Rijk en gemeenten zijn één overheid, nietwaar? Dus houden we geen informatie achter. 

 • Balende gemeenten

  Unaniem is de Tweede Kamer vorige week akkoord gegaan met de wet tot invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2020. Vrijwel unaniem waren gemeenten juni vorig jaar in het afwijzen ervan. De Kamer trekt zich wel iets aan van de zorgen die er bij gemeenten leven, maar of dit de gemeentelijke pijn gaat wegnemen, is nog ongewis. 

 • Cutuurbarbaar

  In Brabant, waar ik vandaan kom, wonen even veel mensen als in de vier grote steden in de Randstad. Toch zijn er veel minder musea en theaters. Natuurlijk, er zijn er wel, maar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn er veel meer. En de musea en theaters in de vier steden in de Randstad zijn bovendien veel groter dan in Brabant. Hoe komt dat eigenlijk? 

 • Mag ik ook wat zeggen?

  Twee ouders zitten aan tafel. Dochter zit erbij. Moeder: ‘Wat gaat ze doen in de vakantie?’ Vader: ‘Op kamp lijkt me wel wat.’ Moeder: ‘Goed idee. Is alleen wel duur.’ Vader: ‘Dat wordt dan minder paardrijden.’ Dochter, verongelijkt: ‘Mag ik ook wat zeggen?’ Beide ouders, tegelijk, gedecideerd: ‘Nee.’

 • Psychische stoornis

  Een psychische stoornis is niet één-twee-drie op te lossen, dat duurt vaak lang. Als hij überhaupt al op te lossen is. Daarom wil staatssecretaris Blokhuis van Welzijn de zorg voor de 8.500 mensen met een psychische stoornis overbrengen van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Wet langdurige zorg. Overbrengen van de gemeenten naar de zorgverzekeraars. 

 • Buitenspel

  Als ik vorig jaar 100 euro heb geleend, die ik dit jaar moet terugbetalen, maakte ik dan vorig jaar 100 euro winst? En dit jaar 100 euro verlies? Nee, natuurlijk niet. Als de gemeenten vorig jaar 200 miljoen euro te veel kregen van het rijk, die ze dit jaar moeten terugbetalen, maakten ze dan vorig jaar 200 miljoen euro winst? En dit jaar 200 miljoen euro verlies? 

 • FFW8EN

  Inderdaad, ‘effe wachten’, in kinderspelling. Kindertaal voor ‘even geduld a.u.b.’. Want onze kinderen moeten wel eens eventjes wachten en geduld hebben. Hoe lang eigenlijk?

 • Yes minister

  Om de zeven jaar evalueert het rijk al zijn beleid. Vorig jaar was het rijksbeleid voor de financiële verhouding aan de beurt. Die evaluatie had met een kwartiertje klaar kunnen zijn. 

 • Hoe laat verschijnt de Geest van het Verleden?

  Met de Kerstdagen nog in het geheugen herkent u dit beeld vast. De vrek Scrooge loopt in zijn nachthemd handenwringend, ijsberend te wachten tot de eerste van drie geesten hem zal bezoeken. Als eerste komt de geest van het Verleden. Later zullen ook de geesten van het Heden en van de Toekomst zonder pardon al zijn aandacht opeisen. Het klassieke Kerstverhaal van Charles Dickens was ook dit jaar weer in verschillende vormen in theaters en op tv.

 • Sagen, was ist

  Het Duitse weekblad Der Spiegel heeft als motto ‘Sagen, was ist’. Zeg het zoals het werkelijk is. Der Spiegel heeft daarom meer dan 60 mensen in dienst die alle aangeleverde artikelen gründlich controleren voordat ze gepubliceerd worden. Ze checken in databanken, in archieven. Hun houding: wantrouwend. Hun uitgangspunt: ‘we geloven helemaal niets’. Ze ondervragen hun eigen reporters over alle artikelen. En wat ze niet kunnen controleren, toetsen ze op aannemelijkheid. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers