financiën / Partnerbijdrage

Leren en ontwikkelen in het sociaal domein

Leren en ontwikkelen in het sociaal domein. Uitkomsten onderzoek zijn helder: merendeel respondenten wil leren over samenwerken

10 augustus 2021
Samenwerken-onderzoek.png

Uitkomsten onderzoek zijn helder: merendeel respondenten wil leren over samenwerken.

De decentralisaties in het sociaal domein hebben veel in beweging gezet. Wijzigingen in wetgeving volgen elkaar steeds sneller op en financiën staan onder druk. Waar halen ambtenaren hun kennis vandaan en hoe vinden ze hun weg in alle (wetenschappelijke) rapportages, onderzoeken en analyses over het sociaal domein? En in hoeverre faciliteert hun organisatie leren en ontwikkelen? Om een antwoord te vinden op deze vragen voerde jb Lorenz een onderzoek uit onder het ambtenaren panel van publiek denken.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel ambtenaren de verbinding en integraliteit missen, bijvoorbeeld tussen het fysieke en sociaal domein of tussen jeugdzorg, Wmo en participatie. De behoefte bestaat om vaardigheden te ontwikkelen om organisatieoverstijgende samenwerkingsverbanden te organiseren en te managen. Niet alleen samenwerkingen met ketenpartners maar ook met inwoners en stakeholders. Dat geeft aan dat gemeenten zich steeds meer bewust zijn van hun regierol.

Één ding is duidelijk: de rationele benadering voor het vinden van oplossingen is in veel gevallen niet voldoende. De netwerkbenadering rukt op en dat betekent nogal wat voor leren en ontwikkelen in en rondom het sociaal domein. Voor organisaties en voor professionals!

 

De Academie Sociaal Domein sluit daar naadloos op aan met haar expertise op het gebied van samenwerken. Door te zorgen voor nieuwe kennis in een nieuw domein, in plaats van oude kennis in een nieuw domein te proppen. ‘Je kunt simpelweg niet het oude blijven doen als je een nieuw doel wilt bereiken.’

 

Hierbij delen wij de meest opvallende resultaten en opmerkingen van de panelleden in onze factsheet: Download

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.