of 59082 LinkedIn

Zuid-Hollandse regio’s raken achterop

De regionale economie van Zuid-Holland raakt achterop bij de andere Randstadprovincies doordat voordelen van de stedelijke agglomeratie niet voldoende wordt benut. Een van de oorzaken daarvan is de bestuurlijke fragmentatie, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland zelf.
 

De regionale economie van Zuid-Holland raakt achterop bij de andere Randstadprovincies doordat voordelen van de stedelijke agglomeratie niet voldoende wordt benut. Een van de oorzaken daarvan is de bestuurlijke fragmentatie, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland zelf.

 

Welvaart

Als de provincie de bestuurlijke en economische samenhang teveel uit het oog verliest, dan kunnen de tegengestelde belangen en onderlinge concurrentie van gemeenten de kracht en welvaart ondermijnen. En dat verzwakt de positie van Zuid-Holland ten opzichte van de rest van de Randstad nog verder.

Het onderzoek werd uitgevoerd door drie hoogleraren, econoom Frank van Oort, Fysicus Ton van Raan en economisch geograaf Pieter Tordoir. Ze onderzochten de samenhang tussen economische schaalvoordelen, bestuurlijke organisatie van de gemeenten en regio’s en de ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Voordeel

Uit eerder economisch onderzoek blijkt dat bij een verdubbeling van het inwonerstal van een stad de economische productiviteit nog verder toeneemt, met wel vijf tot acht procent meer. Volgens de onderzoekers geldt dat ook voor Nederland, en heeft dat vooral te maken met de mate waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. ‘Simpelweg: naarmate mensen, bedrijven, onderzoekers etc. elkaar vaker kunnen ontmoeten, dan zullen zij elkaar ook vaker ontmoeten, en ontstaan daardoor nieuwe initiatieven, ideeën, bedrijvigheid en innovaties,’ stellen de onderzoekers.

Die voordelen doen zich meer voor in agglomeraties die zijn georganiseerd rond een centrale grote stad, zoals Amsterdam. In stedelijke regio’s die bestaan uit meerdere stedelijke kernen, waarvan er in Zuid-Holland een aantal zijn, is dat positieve effect minder groot. De onderzoekers erkennen dat meerdere factoren een rol spelen in economische ontwikkelingen, en dat de gemeentelijke grenzen ook voordelig kunnen werken in een betere verdeling van wonen, werken en voorzieningen en tot meer tevredenheid van de bevolking, maar dat heeft wel een economische prijs.

 

Voorzichtig

De provincie is in het begeleidend bericht bij de studie voorzichtig met het trekken van conclusies, zoals een debat over verdere bestuurlijke herindeling. ‘Het betreft fundamenteel en vernieuwend onderzoek dat niet onmiddellijk in bestuurlijke aanbevelingen mag worden vertaald. Het is dan ook met name bedoeld als gespreksstof voor bestuurders in Zuid-Holland om met elkaar in gesprek te blijven over hoe je beter kunt samenwerken over grenzen heen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners