of 59147 LinkedIn

Zuid-Holland wil vergunning provinciale tankstations intrekken

De provincie Zuid-Holland is van plan de vergunning van 42 van de 80 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Deze tankstations staan op provinciale grond. De Provincie vindt de huidige precariovergoeding die de tankstations betalen te laag en wil overstappen op een marktconforme vergoeding.

De provincie Zuid-Holland is van plan de vergunning van 42 van de 80 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Deze tankstations staan op provinciale grond. De Provincie vindt de huidige precariovergoeding die de tankstations betalen te laag en wil overstappen op een marktconforme vergoeding.

Nieuw huurcontract
De 42 tankstations die op provinciale grond staan krijgen in mei 2017 van de provincie een nieuw huurcontract aangeboden. Op grond van deze ‘grondhuurovereenkomst’ moeten tankstations een vaste en een variabele huur betalen, die bestaat uit een vastgestelde WOZ-waarde voor het pand en een vergoeding per liter verkochte brandstof.

Verdubbeling kosten
Met name de stations die aan veel klanten leveren, zullen daarmee fors duurder uit zijn. Sommige tankstations vrezen een verdubbeling van de kosten, vooral omdat in het nieuwe vergunningstelsel geen onderscheid wordt gemaakt tussen bemande en onbemande pompen. Een ander verschil is dat de huidige precariovergunningen geen einddatum kennen. De nieuwe vergunningen zullen voor 15 jaar gelden.
 

Vrijwillig
De provincie zegt dat de uitbaters van de tankstations vrijwillig kunnen kiezen of ze over willen gaan op een nieuwe constructie. De vrijwilligheid wordt gestimuleerd door de snelle overstapper te belonen. Wie per 1 januari 2018 overstapt, krijgt vijf jaar lang 50 procent korting op de huurprijs. Pomphouders die een jaar later overstappen krijgen nog 30 procent. Uiterlijk per 1 september moeten de pomphouders al duidelijk maken wanneer ze willen overstrappen naar de nieuwe huurovereenkomst. Wie niet akkoord gaat of te laat reageert, krijgt nog drie jaar om het tankstation te verlaten.

Procederen
Zuid-Holland is de eerste provincie die het systeem wil veranderen. Brancheorganisaties zijn fel gekant tegen de plannen. Zo ziet branchevereniging voor brandstofhandelaren Nove niets in de nieuwe voorstellen. Tegen Tankpro.nl, het vakblad voor tankstations, zegt directeur Erik de Vries:  ‘Er zijn nu eeuwigdurende contracten en die worden zomaar eenzijdig opgezegd. Volgens ons kan dat niet zomaar. Tenzij er een dringende reden voor is. Maar ik denk niet dat de provincie zelf tankstations wil gaan exploiteren.’ Over verhoging van de te betalen huur is met de branchevereniging best te praten, ‘maar als de provincie doorzet met het opzeggen van overeenkomsten, gaan we procederen’,  aldus De Vries.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers