of 59345 LinkedIn

Zorgen Wetterskip Fryslân om tegenvallers

Het algemeen bestuur van het Friese waterschap vindt het zorgelijk dat de financiële tegenvallers op een trend beginnen te lijken. Een aantal flinke tegenvallers zorgt ervoor dat het verwachte resultaat over 2019 niet, zoals begroot, een tekort is van 5,8 miljoen euro, maar 9,2 miljoen. Dinsdagavond vergaderde het bestuur.

Het algemeen bestuur van het Friese waterschap vindt het zorgelijk dat de financiële tegenvallers op een trend beginnen te lijken. Een aantal flinke tegenvallers zorgt ervoor dat het verwachte resultaat over 2019 niet, zoals begroot, een tekort is van 5,8 miljoen euro, maar 9,2 miljoen. Dinsdagavond vergaderde het bestuur.

Einde aan meevallers

Het algemeen bestuur hoopt dat de incidentele tegenvallers geen trend worden. ‘We hebben daar op dit moment wel mee te maken’, zegt Bé de Winter, lid van het dagelijks bestuur. Vorig jaar kende ook veel tegenvallers waardoor de kosten uit de hand liepen. ‘Maar al de jaren daarvoor hadden wij een tegengestelde beweging waardoor de reservepositie is geworden zoals hij is.’ Het waterschap vangt nu de tekorten op met de reserves. ‘De trend dat er altijd sprake was van meevallers, is doorbroken’, zegt De Winter. Maar hij gaat er niet van uit dat de tegenvallers een trend worden.

 

Tegenvallers

De tegenvallers zijn een 1,2 miljoen lager dividend van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), 0,7 miljoen minder aan bouwrente, 0,5 miljoen minder aan belastingopbrengsten en 1 miljoen minder aan incidentele meevallers.

 

Lager dividend

In april maakte de NWB bekend dat aandeelhouders in totaal 20 miljoen euro zouden krijgen, wat voor Fryslân uitkomt op 1,1 miljoen. Het waterschap had gerekend op 2,3 miljoen, omdat dat het bedrag was dat het waterschap kreeg voordat de bank in 2011 stopte met het uitkeren van dividend.

 

Lagere bouwrente

De bouwrente valt 0,7 miljoen lager uit omdat de geraamde nettoinvesteringsuitgaven 17 miljoen lager zijn en omdat de beginstand van de ongefactureerde werkzaamheden (‘onderhandenwerk’) lager is dan in de begroting. ‘Dit wordt met name veroorzaakt’, schrijft het waterschap in het bestuursvoorstel, door de eerder ontvangen subsidies voor hoogwaterbeschermingsprogramma’s en ‘vertragingen bij een aantal projecten zoals rwzi Harlingen, duurzame slibverwerking en Zonnepanelen op de rwzi’s.’

 

Lagere belastingopbrengsten

De belastingopbrengsten zijn 0,5 miljoen lager vanwege twee uitspraken vanwege twee uitspraken van de Hoge Raad, eentje waardoor het waterschap ‘geen heffing meer mag opleggen in gebieden waar het waterbeheer is toegewezen aan andere overheden’ en een andere waardoor ‘alleen het verharde gedeelte van een weg mag worden aangeslagen’.

 

Rekenen op meevallers

In de begroting voor 2019 had Fryslân met risicovol begroten (op meevallers rekenen) gerekend op 2 miljoen euro aan incidentele meevallers, maar dat bleek 1 miljoen te zijn. 0,7 miljoen daarbovenop wordt nog wel verwacht, maar de resterende 0,3 miljoen is onzekerder. 

 

Belastingverhoging

In mei werd al bekend dat het bestuur een grote eenmalige belastingverhoging overweegt. De vraag is of dat genoeg is voor de jaren 2021-2024. Later dit jaar zullen er besluiten worden genomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners