of 65101 LinkedIn

Zonder rijksgeld stokt vernieuwing stad en krimpregio

In het Regeerakkoord is hiervoor echter geen geld uitgetrokken. VNG maakt zich zorgen.

Wijken en buurten zullen onherroepelijk verpauperen wanneer het rijk niet alsnog met geld over de brug komt voor stedelijke vernieuwing en krimp. Jaarlijks blijft daarvoor 240 miljoen euro aan rijksgeld nodig, zelfs als gemeenten en corporaties een maximale bijdrage leveren.

Onderzoek van BZK

Dat blijkt uit het rapport 'Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw' van ABF Research, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK in samenwerking met VNG en IPO. In oktober gaf de VNG de formateurs al een claim mee van 220 miljoen euro voor stedelijke vernieuwing en krimp. Nu blijkt zelfs 20 miljoen extra nodig te zijn. Maar in het Regeerakkoord is voor deze onderwerpen geen geld uitgetrokken.

 

Gat blijft, zelfs in optimistisch scenario

Dit onderzoek steunt het VNG-pleidooi dat vernieuwing van stedelijke en krimpgebieden niet zonder rijksgeld kan, zegt woordvoerster Liane ter Maat. In het onderzoek is uitgerekend wat andere partijen zelf kunnen doen, zodat die investering niet bij de overheid vandaan hoeft te komen. ‘Zelfs als gemeenten, corporaties en andere partijen hun maximale bijdrage leveren, ben je er nog niet. Er blijft een gat van 240 miljoen.’ En dat is dan nog in het meest optimistische, eigenlijk niet reële scenario dat gemeenten en corporaties onverminderd kunnen en blijven investeren, aldus het onderzoek.

 

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing loopt af

Tot 2014 betaalt het rijk nog mee via het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Dat werkt als een vliegwiel, omdat geïnvesteerde euro’s worden aangevuld vanuit het fonds. Het ISV loopt af in 2014. Er komt geen nieuwe subsidieregeling voor in de plaats. Over de aanpak van krimpgebieden staan in het Regeerakkoord geen concrete opmerkingen.

 

Toekomstagenda Krimp

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de SER presenteerden juist vorige week de Toekomstagenda Krimp. Er moet nogal wat gebeuren om van de krimpregio’s vitale gebieden te maken. Tijdens een werkconferentie formuleerden BZK en de SER tien aanbevelingen voor goede bestuurlijke randvoorwaarden. Die gaan bijvoorbeeld over grensoverschrijdende samenwerking en het betrekken van detailhandel, burgers en instellingen bij keuzes.

 

Lees het rapport 'Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw' in de whitepaperbibliotheek

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Het is niet zo erg dat er even geen geld beschikbaar is.
Dat is een mooie gelegenheid voor besturen, burgers en bedrijfsleven om zelf creatieve ideeën te ontwikkelen. Plannen die uit de gemeenschap zelf voortkomen, zijn veel effectiever en goedkoper dan grootschalige plannen die door de rijksoverheid worden ontwikkeld met sloten aan belastinggeld.
Opnieuw een voorbeeld dat elk nadeel zijn voordeel heeft.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners