of 59318 LinkedIn

Ziekenhuis met geld naar gemeenten halen ‘zeer onwenselijk’

Het is aan een gemeenteraad zelf om te bepalen of ze wil participeren in een ziekenhuis en of daarmee het publiek belang is gediend. Maar als die participatie er op is gericht om een de concurrentiestrijd aan te gaan met een andere gemeente om een ziekenhuis binnen de eigen gemeentegrens te krijgen, dan zou dat ‘uitermate onwenselijk’ zijn.

Het is aan een gemeenteraad zelf om te bepalen of ze wil participeren in een ziekenhuis en of daarmee het publiek belang is gediend. Maar als die participatie er op is gericht om een de concurrentiestrijd aan te gaan met een andere gemeente om een ziekenhuis binnen de eigen gemeentegrens te krijgen, dan zou dat ‘uitermate onwenselijk’ zijn.

Mede-eigenaar
Dit antwoordt plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok op vragen VVD-kamerleden Veldman en Rutte over het bericht dat de gemeente Heerhugowaard gedeeld eigenaar van een ziekenhuis wil worden.
 

Financieel voorstel
De gemeente Heerhugowaard wil heel ver gaan om het ziekenhuis binnen de grenzen te halen. Burgemeester Han ter Heegde maakte eind juni tijdens een speciale persconferentie bekend dat zijn gemeente de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep een vergaand financieel voorstel heeft gedaan. Het bestuur van het ziekenhuis zou Heerhugowaard daarom hebben gevraagd. Daardoor zou nieuwbouw in Heerhugowaard mogelijk worden. De gemeente heeft de Raad van Bestuur een financiële garantstelling of gedeeld eigenaarschap voorgesteld. Bij dat laatste blijft Heerhugowaard dus voor een deel eigenaar van de nieuwbouw.
 

Publieke taak
De VVD-kamerleden vroegen de minister of het mede-eigenaarschap van een ziekenhuis binnen de wet Financiering decentrale overheden (Fido) valt. Volgens de minister kan dat, zolang het gericht is op de uitoefening van een publieke taak. Of dat hier het geval is, is volgens de minister ter beoordeling van de gemeenteraad van Heerhugowaard. Ook de inschatting van de daarmee gepaard gaande risico’s is aan de gemeente, zolang Heerhugowaard zich houdt aan de regels rondom staatssteun, aldus de minister.

Belangen
De Kamerleden maakten zich daarnaast zorgen over de verschillende belangen die een gemeente die mede-eigenaar is van een ziekenhuis kan hebben. Een gemeente kan er immers belang bij hebben minder voorzieningen in het kader van de Wmo beschikbaar te stellen aan inwoners, als daardoor bedden in het ziekenhuis gevuld worden. Dat gemeenten bewust minder zorg gaan verlenen aan inwoners om daarmee de medische klachten te verhevigen en een ziekenhuisopname noodzakelijk te maken, wil er bij de minister echter niet in. ‘Een dergelijk risico lijkt mij niet reëel.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door FJ Mostert (Communicatieadviseur) op
@W.F. Willems De voormalige drie Leeuwarder ziekenhuizen dateren van resp. 1825 (stadsziekenhuis), 1880 (Diakonessenhuis, prot. chr. ), en 1883 (Bonifatius Hospitaal, RK). Bij de laatste twee ging het om initiatieven vanuit de 'eigen' zuil. De drie fuseerden al in 1982 (!) tot één Medisch Centrum Leeuwarden; sinds 2004 gevestigd op één locatie.
Het ziekenhuis in Emmen is in 1939 gesticht als reactie op een ernstig ongeval in 1935, waarbij medische zorg tekortschoot. Van oorsprong was het ook een diaconessenhuis.
Vanuit de ontstaansgeschiedenissen van de ziekenhuizen zijn de verschillen Leeuwarden - Emmen dus goed te verklaren!
Door W.F.Willems (pensioen) op
Art. 160 lid 2 Gemeentewet geeft een gemeente de mogelijkheid om naar eigen inzicht initiatieven te ontplooien. Dit leidde in het verleden al tot zeer vreemde toestanden:hoe kwam een stadje als Leeuwarden(85000 inw) aan drie ziekenhuizen? Kreeg niet de indruk dat de Friezen veel zieker waren, terwijl het adherentie gebied niet afweek van Emmen met 1 ziekenhuis 400 bedden. Nooit aan beginnen dus.
Door H. Wiersma (gepens.) op
In ons geprivatiseerde zorgstelsel is het zeer, maar dan ook zeer, onwenselijk dat gemeenten participeren in de kosten van ziekenhuizen. Ziekenhuizen dienen te worden bekostigd via andere geldstromen, zoals via de zorgverzekeraars, rijks- en particuliere subsidies voor onderzoek, geldleningen via banken en beleggers, legaten e.d. Hoogtijd dat de provincie gaat ingrijpen in dit speeltje van Alkmaar en Heerhugowaard, voordat het te laat is.
Door Opmerker op
Tip.....gemeente bouwt gebouw (met aanpandigzwembad) en is dus eigenaar. De zorginstelling huurt.
Door Piet Westland op
Belangeloos advies: men kan eens informeren in Schiedam
Door W.de Haan op
Gemeenten houden zich niet meer aan regels het gaat hier om hele andere belangen.
Door Rens - Heerhugowaard op
Meteen tegen houden !
De overheid moet eerst weten wat er speelt bij de gemeenten en de wijkteams.
Dit spoort niet dit gaat niet goed zo.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Waarom zijn er eigenlijk nog zoveel ambtenaren ? In het openbaar bestuur lijkt alles nog slechts om geld, markt en macht te draaien. Is er eigenlijk nog ergens een gemeente die in staat is om een openlucht zwembad draaiende te houden ? Dus gewoon een nuttige functie voor de burger exploiteren tegen een aantrekkelijke kostprijs ?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners