of 63372 LinkedIn

Zekerheidszoekers remmen duurzame inkoop overheid

© Shutterstock
© Shutterstock

Overheidsorganisaties maken nog steeds weinig gebruik van duurzaam inkopen. Ze blijken vaker bezig met juridische verantwoording binnen aanbestedingsprojecten dan met het daadwerkelijk bevorderen van duurzaamheid. Dat concludeert promovendus Rob Vluggen in zijn proefschrift voor de Open Universiteit.

Hardnekkig probleem
Overheidsorganisaties zijn in staat leveranciers te betrekken bij de ontwikkeling van duurzaamheid door publieke inkoop, maar duurzaam inkopen als beleidsinstrument staat volgens hem nog in de kinderschoenen.

Een hardnekkig probleem is dat zowel beleidsmakers als onderzoekers van overheidsbeleid vooral aandacht besteden aan beleidsvorming en niet aan beleidsimplementatie.

Kennisgebrek
Vluggen onderzocht wat de ontwikkeling van duurzaamheid beïnvloedt binnen organisaties in de publieke sector. Er lijkt, zo constateert hij, een gebrek aan duurzaamheidskennis te zijn binnen publieke organisaties omdat de kennisoverdracht van organisaties die pionier zijn op dit gebied in de praktijk moeizaam verloopt. Terwijl deze kennisdeling tussen partijen en het informeren en opleiden van leveranciers juist belangrijke drijfveren zijn voor het ontwikkelen van duurzaamheid.

Prestaties ondergeschikt
Zijn onderzoek wijst uit dat ook belangrijke stakeholders, die niet altijd prioriteit geven aan duurzaam inkopen, de duurzaamheidsontwikkeling beïnvloeden. Een andere barrière vormen wettelijke beperkingen in relatie tot privacywetgeving en het betrekken van leveranciers in de ontwikkeling van duurzaamheid.

Publieke organisaties in het algemeen en publieke inkopers in het bijzonder zijn bovendien volgens Vluggen nog steeds voornamelijk bezig zijn met juridische verantwoording binnen aanbestedingsprojecten, waarbij prestaties minder belangrijk zijn dan financiën en proces. Er is volgens hem beter inzicht nodig waarom overheden mechanismen blijven gebruiken die niet bijzonder succesvol blijken. Een cruciale factor voor succes is dat topmanagement en budgethouders prioriteit geven aan duurzaamheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Het zijn verstikkende inkoopregels waardoor de focus af gaat van de inhoud en wat we inkopen. Meestal komen we niet verder dan economisch het meest voordelig omdat al het andere bijna niet objectiveerbaar is. Het is inderdaad pure armoede dat het zo loopt. Maar misschien moeten eerst eens af van die overmaat aan juridische haarkloverij.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners