of 59329 LinkedIn

Zeeuwse gemeenten in zwaar weer

De Benchmark Nederlandse Gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs, is een vergelijking van de financiële kengetallen van alle gemeenten van 2008 tot en met 2017. Daaruit wordt duidelijk dat de gemiddelde solvabiliteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, als gevolg van de recessie ging van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017.

De financiële gezondheid van gemeenten varieert sterk per provincie. De Randstedelijke provincies presteren over de gehele linie financieel beter dan gemeenten in andere gebieden. 

Dat blijkt uit de Benchmark Nederlandse Gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs, een vergelijking van de financiële kengetallen van alle gemeenten van 2008 tot en met 2017. Daaruit wordt duidelijk dat de gemiddelde solvabiliteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, als gevolg van de recessie ging van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017.

Opvallend is dat gemeenten in Flevoland op alle fronten bovengemiddeld scoren. De gemeenten in die provincie zijn het meest solvabel, hebben de laagste schuldquote en zijn volop bezig hun grondposities te verzilveren. Dat is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de sterke economische groei van de regio en dan met name van Almere.

Het verschil met bijvoorbeeld de schuldpositie van gemeenten in Zeeland is erg groot: 20 versus 70 procent. De leegloop van het platteland naar de stedelijke gebieden is daarmee ook voelbaar op de balans. BDO-onderzoeker Frank Van der Lee: ‘Naar verwachting nemen deze verschillen, door de toenemende vergrijzing en ontgroening in de afgelegen gebieden, de komende jaren alleen maar verder toe. Dit vraagt om hernieuwde aandacht voor de weerbaarheid en wendbaarheid van gemeenten, een risicogericht financieel toezicht door provincies, nieuwe vormen van samenwerken en een herijking van de Algemene Uitkering, veruit de belangrijkste opbrengst van een gemeente.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners