of 59162 LinkedIn

Zeeuwse gemeenten contra Plasterk

De Zeeuwse gemeenten willen dat minister Plasterk een einde maakt aan de scheve verdeling van het gemeentefonds. Dat grote steden dan minder geld krijgen van het rijk, mag geen excuus zijn de herverdeling te cancelen.

De Zeeuwse gemeenten willen dat minister Plasterk een einde maakt aan de scheve verdeling van het gemeentefonds. Dat grote steden dan minder geld krijgen van het rijk, mag geen excuus zijn de herverdeling te cancelen.

De Vereniging van Zeeuwse Gemeente roept in een brief de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de minister van Binnenlandse Zaken te houden aan eerdere afspraken. De PvdA-bewindsman zette onlangs de herverdeling van het gemeentefonds op losse schroeven. Dat deed hij, nadat in een door hem besteld verdiepingsonderzoek van AEF aantoonde dat de herverdeling van het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing erg nadelig zou uitpakken voor de grote steden. Kleinere gemeenten met een relatief groot buitengebied zouden er juist flink op vooruitgaan. In feite was de conclusie van AEF een herbevestiging van eerder onderzoek dat plattelandsgemeenten ten opzichte van de stedelijke gebieden door het rijk onvoldoende worden gecompenseerd voor de kosten die ze maken.

 

Betrouwbare overheid

‘In weerwil van deze heldere, solide onderbouwde conclusie, wil de minister de voorgenomen herverdeling van dit cluster blijkbaar ter discussie stellen. Van een betrouwbare overheid mogen wij verwachten dat men zich houdt aan eerder gestelde uitgangspunten. Daarbij wordt de schijn opgeroepen dat de minister zich bij het maken van keuzes laat leiden door de effecten die er als gevolg van de herverdeling optreden. Zijn twijfel om al dan niet over te gaan tot een rechtvaardiger herverdeling, zoals aangetoond door AEF, doet vermoeden dat dit wel een rol speelt bij zijn keuze’, aldus Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere en tevens voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. ‘Wij zijn van mening dat het groot onderhoud van het onderhavige cluster, dat slecht een klein onderdeel uitmaakt van de totale herijking, onverkort dient te worden doorgevoerd.’

 

Overijssel medestander

‘Voor ons is dit een principieel punt. En wij dringen er dan ook op aan om de minister te verzoeken de herverdeling conform de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken uit te voeren, waarmee recht wordt gedaan aan een kostengeoriënteerde verdeling van het gemeentefonds’, aldus Van der Zwaag. De Overijsselse gemeenten ondersteunen het Zeeuwse initiatief.

De commissie Financiën van de VNG vergadert op donderdag 21 april over het onderwerp.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Plasterk moet gewoon over de brug komen. BZK blinkt uit aan trage besluitvorming en moet eens een keer vaart maken. Feitelijk hebben de grote gemeenten al jaren voordeel genoten. Dus .....
Door Rob Jonkman (Wethouder) op
Ook de P10 gemeenten hebben een vergelijkbare brief naar de VNG gezonden.

Relevante Parlementaire Dossiers