of 59761 LinkedIn

Zeeuwen hoopvol over motie herverdeling gemeentefonds

Zeeuwse gemeenten die tijdens de ALV op het VNG-congres een motie indienen die oproept om de voorgestelde herverdeling van middelen uit het gemeentefonds door te zetten zijn hoopvol gestemd. De Peelgemeenten en gemeenten uit de regio Achterhoek hebben al hun steun toegezegd aan de motie. ‘Er is grote kans dat de motie slaagt', aldus burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere.

De Peelgemeenten en gemeenten uit de regio Achterhoek hebben al hun steun toegezegd aan de motie die Zeeuwse gemeenten gaan indienen tijdens de ALV van het VNG-congres. De motie roept op om de voorgestelde herverdeling van de middelen uit het gemeentefonds door te zetten. ‘Er is grote kans dat de motie slaagt. We zijn hoopvol gestemd’, aldus burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere.

Herverdeling essentieel
Volgens Van der Zwaag wilden de Peelgemeenten ook een dergelijke motie indienen, maar sluiten zij zich nu aan bij de Zeeuwse motie. Ook de regio Achterhoek liet afgelopen maandag in een brief aan de VNG weten de motie te steunen. In een brief van 19 april j.l. had de regio haar zorgen al geuit over het mogelijk afzien van de herverdeling. De krimpregio vindt de herverdeelformule gerechtvaardigd en essentieel om het gebied economisch vitaal en leefbaar te houden. ‘De meeste Achterhoekse gemeenten hebben een relatief groot oppervlak met weinig inwoners waardoor de nettolasten per inwoner, zoals gemeld in het onderzoek van AEF, hoger zijn’, schrijven de gemeenten. Ook gemeenten in de regio die voordeel hebben bij de herverdeling ondersteunen de voorgestelde herverdeling.

Gewoon doorvoeren
De motie van de dertien Zeeuwse gemeente roept op tot volledige doorvoering in het gemeentefonds van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) per 2017. Deze herverdeling pakt vooral voor grote steden nadelig uit, waardoor minister Plasterk ging twijfelen over het volledig doorzetten van de operatie. Van der Zwaag voelt zich echter gesteund door drie verschillende adviezen, waaronder een van de Raad voor de financiële verhoudingen die allemaal neerkomen op doorzetten van de herverdeling. Van der Zwaag: ‘We zijn hier al zes jaar mee bezig. In 2014 is de herverdeling toegezegd. Een derde van de gelden is al betaald. Nu moeten ze het gewoon doorvoeren.’

Advies VNG: motie aanhouden
Toch zegt het preadvies van de VNG de motie aan te houden. Van der Zwaag begrijpt die opstelling van het bestuur wel, aangezien die kijken naar de inzet van alle leden. ‘Natuurlijk zijn er nadeelgemeenten, maar wij zijn ook lang in het nadeel geweest. Die gemeenten moeten incasseren en sportief zijn. Er zijn al zo lang onevenwichtigheden. Dit is het laatste stukje uitvoering. Betrouwbaar bestuur betekent dat je na A ook B moet zeggen.’ De motie is ook naar de provincies gestuurd voor ondersteuning. ‘Maar in die regio’s zitten ook de grote steden en die houden provinciale steun tegen. Gemeenten moeten dan maar zelfstandig voor de motie stemmen.’

Niet weer onderhandelen
En met de drie adviezen staan de Zeeuwse gemeenten inhoudelijk sterk. ‘Normaal zou hierover bij niemand twijfel heersen. Ze kunnen ons inhoudelijk niet bestrijden. Daarin liggen de partijen niet zover uit elkaar. We gaan ook niet weer onderhandelen.’ De vele positieve reacties die Van der Zwaag tot nu toe heeft ontvangen stemmen hem ook hoopvol. ‘De vraag is wie er zijn bij de stemming, maar ik ga ervan uit dat de motie het haalt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door F. Scheerder (controller) op
Aangezien er meer voordeelgemeenten dan nadeelgemeenten zijn, mag je verwachten dat de motie - m.i. terecht - wordt aangenomen. Met name de G-4 ondervinden nadeel van de herijking van het Gemeentefonds. Maar zij hebben ook lange tijd verhoudingsgewijs ook meer middelen uit het Gemeentefonds ontvangen (voor het subcluster VHROSV). Het wordt ook tijd om (het restant aan) vaste bedragen van de G-4 daadwerkelijk om te zetten in verdeelmaatstaven. De vaste bedragen waren destijds in het verdeelsysteem opgenomen. omdat de G-4 met andersoortige uitgaven te maken (zouden) hebben dan andere (grotere) gemeenten. Dat is ongetwijfeld het geval, maar dan moet het ook mogelijk deze uitgaven in verdeelmaatstaven te vatten. Als dat niet mogelijk is lijkt mij bekostiging/verdeling via de algemene uitkering niet de juiste bekostigingswijze (m.i. zelfde uitgangspunten voor alle gemeenten).
Door Youp op
Bovendien gaat er onevenredig veel geld uit de staats kist naar de randstad voor infrastructuur, onderwijs en werkgelegenheid, cultuur, e.d.

Kortom: herverdeling moet. Ik verwacht trouwens dat de vng gewoon de grote drie blijft steunen
Door Kritikast op
Hebben ze de motie zelf wel gelezen? Er staat geen gezamenlijk vng standpunt in, en er wordt alleen aan het bestuur gevraagd de motie aan de minister te sturen. Broddelwerk.
Als de motie wordt aangenomen, is het enige wat de VNG kan doen de minister laten weten dat er een motie is aangenomen. Dat helpt....

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners