of 59179 LinkedIn

Zeeland steekt miljoenen in sanering Thermphos

Zeeland is bereid 27,7 miljoen euro te steken in de sanering van Thermphos, maar betekent wel dat voor de komende 15 jaar andere grote provinciale investeringen onmogelijk worden.

Zeeland is bereid 27,7 miljoen euro te steken in de sanering van Thermphos, maar betekent wel dat voor de komende 15 jaar andere grote provinciale investeringen onmogelijk worden.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Samsom 'Saneren doe je samen' stemt Gedeputeerde Staten in met de aanbevelingen uit het rapport. Daarin staat de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid van rijk, provincie en Zeeland Seaports centraal. Van de provincie wordt een extra bedrag van 27,7 miljoen euro gevraagd wordt voor de complete sanering en de 'totaaloplossing' van Thermphos.

 

Mislopen dividend

 

Dat betekent voor Zeeland een verdrievoudiging van de middelen die waren gereserveerd waren voor het passief veilig maken van het Thermphos-terrein. ‘Dat is een flinke opgave, zeker nu de financiële situatie van de provincie Zeeland al verslechterd is en juist nu investeringen in de Zeeuwse economie – die op termijn bedreigd wordt – hard nodig zijn’, aldus GS.

De financiële positie van de provincie is verslechterd omdat Zeeland vanwege veronderstelde (Delta) dividenden wordt gekort op de uitkering uit het provinciefonds, terwijl die dividenden niet meer ontvangen worden.

 

Motorrijtuigenbelasting

 

Een bedrag van 27,7 miljoen binnen 4 jaar dekken zou alleen haalbaar zijn door óf de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB) te verhogen, óf te snijden in de noodzakelijke investeringen. Het ophogen van de MRB acht het dagelijks bestuur van de provincie niet wenselijk. Dit met het oog op het feit dat Zeeuwse inwoners ook al tol moeten betalen voor de Westerscheldetunnel.

Omdat het snijden in investeringsruimte zou betekenen dat in de komende jaren helemaal geen investeringen kunnen worden gedaan, is de provincie in gesprek gegaan met het rijk. Het rijk staat toe dat Zeeland de dekking in een periode van 15 jaar realiseert, zonder dat dat consequenties heeft voor de toezichtsvorm op de provinciale financiën.

 

Afsluiten lening

Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor een lening af te sluiten voor een deel van de 27,7 miljoen euro. De verwerking van die bijdrage leidt tot een forse afname van de algemene reserve, waarbij door het laten vervallen van een grote dekkingsreserve de algemene reserve per saldo beperkt positief blijft. Dat betekent echter wel dat de komende 15 jaar voor jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro beslag gelegd wordt op de financiële ruimte om te investeren in Zeeland. Dit om enerzijds de algemene reserve weer te laten aangroeien en anderzijds de effecten van het laten vervallen van deze dekkingsreserve op te kunnen vangen.

 

Forse tegenslag

Hoewel het een forse tegenslag is voor de provinciale slagkracht, behoudt de provincie in dit scenario een beperkte positieve algemene reserve en is de combinatie van algemene reserve en financiële ruimte vanaf 2018 voldoende om de risico’s die de provincie op andere projecten voorziet af te dekken. De financiële positie van de provincie is zwak, maar groeit in een periode van 15 jaar, zonder dat Zeeland compleet op slot gaat, weer naar een gezonde positie.

Provinciale Staten bespreken het voorstel van Gedeputeerde Staten op 10 november.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bartje op
Het resterende bedrag wordt dus verdeeld over de provincie, het rijk en Zeeland Seaports. Over de vele miljoenen die de provincie er al in moest stoppen, wordt niet meer gesproken....
Door Lezer (Nieuwsgierig) op
Wat is Thermphos? Misschien dat de Zeeuwen dat weten, maar in het hele artikel staat wat het is en wat er gesaneerd moet worden. ??
Door f.v.kuppeveld (oud-gemeentesecretaris Hontenisse) op
De provincie Zeeland is bereid ( lees verplicht) om bij te dragen aan het echec van Thermphos.Saneren doe je samen ,aldus Samsom.Het ware beter en juister geweest
als de slogan zou luiden : "' Saneren doe je op basis van
genomen verantwoordelijkheden". M.i komt het Rijk hier
weer eens goed vanaf. De tolheffing van de Westerschelde toont maar eens aan dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen/Zeeland extra worden belast
t.o.v. de inwoners van de rest van Nederland.
Hoe zou het verloop geweest geweest zijn als de tunnel/Thermphos in de Randstad zou zijn gelegen ?