of 59185 LinkedIn

Zeeland dupe herverdeling

Een speciale IPO-commissie stelde voor het verdeelmodel eenvoudiger te maken. Het aantal verdeelmaatstaven wordt onder meer teruggebracht van 17 naar 7 en alle structurele middelen worden bij elkaar gevoegd tot één totale algemene uitkering.

De nieuwe manier waarop de provincies het geld dat ze van het rijk krijgen onderling willen verdelen, verdient volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) niet de schoonheidsprijs. Het adviesorgaan is akkoord met de wetswijziging, maar binnen twee jaar moet er wel een aanzet worden gegeven voor een nieuwe en betere verdeling.

Een speciale IPO-commissie stelde voor het verdeelmodel eenvoudiger te maken. Het aantal verdeelmaatstaven wordt onder meer teruggebracht van 17 naar 7 en alle structurele middelen worden bij elkaar gevoegd tot één totale algemene uitkering.

Bestuurlijke rust
Het nieuwe model leidt niet tot herverdeeleffecten. De bedragen die de afzonderlijke provincies ontvangen, blijven gelijk. Daarmee bleef de commissie binnen de opdracht. De Rfv hekelt die aanpak. ‘Het creëren van bestuurlijke rust is daarbij leidend geweest’, aldus de Raad. Het voorkomen van herverdeeleffecten is echter strijdig met de Financiële-verhoudingswet. De nu voorgestelde verdeling is immers niet gebaseerd op de kosten voor kerntaken. Door het ontbreken van een goed inzicht in de verschillen in kosten van de provincies voor de onderscheiden taken, geldt dat provincies ten opzichte van elkaar niet in een gelijkwaardige uitgangspositie zijn gebracht. Ook is geen rekening gehouden met de gewijzigde verschillen tussen de provincies om rendement te halen op hun vermogen. Dat pakt vooral nadelig uit voor Zeeland. Onduidelijk is of iedere provincie de mogelijkheid heeft om bij een gelijke belastingdruk een gelijk voorzieningenniveau te realiseren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Mogelijk dat Zeeland niet de dupe is, maar t.o.v. de andere provincies altijd al een gunstige positie heeft gehad. Overigens is daar aan geld geen gebrek als je anno 2016 provinciale ambtenaren al op 57 jarige leeftijd met een gunstige pensioenregeling naar huis kunt sturen.