of 58952 LinkedIn

Wurgwet Hof belemmert investeringen provincies

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) moet worden versoepeld, zodat provincies geld in de economie kunnen pompen. Dat vindt de Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum sluit zich hierbij aan. Het rijk moet ophouden met boekhoudkundige obstructie, vindt hij.

De oproep aan provincies om geld te investeren in de economie is de Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk uit het hart gegrepen. Maar dan moet wèl de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) worden aangepast. Provincies willen wel investeren, maar mogen niet.

Investeren in economie

Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland riep de provincies gisteren op om het geld dat ze hebben verdiend met de verkoop van Nuon en Essent te investeren in de economie. Met een investering van drie miljard euro kan de economie al met een half procent groeien, waardoor bouwvakkers aan het werk kunnen blijven, denkt Brinkman.

 

'Pas Wet Hof aan'

‘Eens, maar dan de Wet Hof aanpassen’, twitterde Rietkerk. Samen met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Friesland is Overijssel fel tegenstander van de Wet Hof, het verplicht schatkistbankieren en de afspraken rondom handhaving van het btw-compensatiefonds. Deze afspraken liggen vast in het financieel onderhandelaarsakkoord dat het kabinet eind januari met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen heeft gesloten. De Wet Hof belemmert de beleids- en investeringsvrijheid van provincies, zo stelt Rietkerk. De vijf provincies trekken samen ten strijde tegen het financieel onderhandelaarsakkoord.

 

'Ophouden met boekhoudkundige obstructie'

Eddy van Hijum, financieel specialist van de CDA-Kamerfractie, is sterk voorstander van versoepeling van de Wet Hof. ‘Het geld ligt op de plank en kan nu voor economische structuurversterking worden ingezet. Maar dan moet het rijk hiervoor wel ruimte bieden en ophouden met boekhoudkundige obstructie’, aldus van Hijum. Bovendien is het kabinet met zijn Wet Hof veel strenger voor gemeenten, provincies en waterschappen dan ‘Brussel’ verlangt, zo bleek eerder uit onderzoek door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR). Het door Van Hijum aangevraagde Kamerdebat over het financieel onderhandelaarsakkoord vindt waarschijnlijk volgende week plaats.

 

Rijke provincies zijn de klos

De provincies gaan de gevolgen van het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet flink in de portemonnee voelen. Hoewel nog niet exact bekend is hoeveel euro’s de maatregelen gaan kosten, is al wel overduidelijk dat flink moet worden gesneden in de investeringsagenda’s. Vooral ‘rijke’ provincies zijn de klos.

 

Wegsluizen geld

Diverse provincies lijken ondertussen geld aan het wegsluizen te zijn, voordat de provinciale geldkraan door de kabinetsmaatregelen noodgedwongen wordt dichtgeknepen. Gedeputeerde Staten van Friesland willen een deel van de 1,2 miljard euro die het op de bank heeft staan vanwege de verkoop van aandelen NUON in de Friese economie pompen ‘om er voor te zorgen dat de economie een stevige impuls krijgt en meer Friezen een baan’. Voor de inzet van die 300 miljoen euro komt een investeringsagenda. Het Friese provinciebestuur wil het Nuon-geld ‘niet op bank, maar laten werken voor de provincie’. Noord-Brabant heeft recent besloten onder meer € 25 miljoen uit te trekken voor drie gebiedsontwikkelingen die het leef- en vestigingsklimaat verbeteren en zes miljoen euro extra te steken in de Brabantse vrijetijdseconomie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ik las laast de suggestie dat provincies de gronden zouden moeten opkopen waarop gemeenten momenteel zoveel verlies lijden. Als je daar een waarborg voor inbouwt lijkt me dat geen weggegooid geld want die grond wordt op de lange termijn meer waard.
Door Pierre op
Als ze er nu eens een andere draai aan gaven: Houdbaarheid Onze Financien. Zodra we door de norm zakken betalen we maar eens minder aan de EU. Vandaag is de EU begroting verworpen, naar het schijnt. Kennelijk is daar nog geen besef van hoe wij er voor staan.
En als straks alle jaarrekeningen 2012 gecontroleerd zijn, dan zal vast blijken dat gemeenten weer honderden miljoenen minder vermogen hebben, door verlies op grond. En trekken ze ook de conclusie dat ze te hoog hun verkoopopbrengsten ramen.Dan kunnen gemeenten straks niets meer. Maar kennelijk is het belangrijker om de EU te helpen dan BV Nederland.
Het ministerie luistert erg slecht naar signalen. Van zorgvuldige belangenafweging is geen sprake.
Door hoekstra (adviseur) op
CDA kamerlid van Hijum had ons veel HOF-ellende kunnen besparen als hij zijn eigen minister de Jager wat had kunnen afremmen. Het wetsontwerp dat er nu ligt komt namelijk voor 100% uit de koker van die voormalige CDA minister. Het wonderlijke is trouwens ook dat de PvdA-fraktie destijds niets van de wet HOF moest hebben maar zich nu oorverdovend stil houdt. Conclusie: de wet HOF is een ambtenaren-wet van het Ministerie van Financiën. Een ambtenaren-wet is een wet die ongeacht de politieke kleur van de bewindspersoon gewoon is procedure komt, niet wordt gewijzigd nav wat dan en aangenomen wordt.
Door Jeroen (http://strategisch-adviseur.nl/) op
Geld moet rollen, is een oude wijsheid. Het lijkt me logisch dat geld dat is 'verdiend' door de provincie opnieuw wordt geïnvesteerd, dus het gebied en de mensen ten goede komt. De Wet Hof is slecht doordacht.

Voor de waterschappen zijn de resultaten nog krommer. Die moeten straks schipperen met de uit te voeren dijkversterkingen: de een wel, de ander maar niet, want dat mag niet volgens de Wet Hof, dan komen we boven het plafond uit. Zo komt zelfs de (water)veiligheid in het gedrang...

Overigens vind ik de term 'wegsluizen' in de laatste alinea van het artikel slecht gekozen. Bij dat 'wegsluizen' denk je aan zwart geld, of geld dat tegen de regels uit een faillissement wordt weggesluisd naar Zwitserland of de Kaaiman Eilanden... het woord heeft illegale connotaties terwijl daarvan hier geen sprake is.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners