Jaar vertraging
In 2010 lag de gemiddelde WOZ-waarde op 242.000 euro per woning, daarna begon deze te dalen. De WOZ-waarde volgt doorgaans de huizenprijzen, maar dan met een jaar vertraging. De huizenprijzen gingen sinds de crisis flink omlaag, maar vinden inmiddels ook weer de weg omhoog. De vertraging komt doordat de gemeente zijn schattingen baseert op gegevens van het jaar ervoor.

Meest is Amsterdam
De WOZ-waardes stegen met 9 procent het meest in de gemeente Amsterdam. Elburg zag de waardes daartegenover juist met 9,2 procent dalen. In de provincie Utrecht is de gemiddelde woningwaarde met 243.000 euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 240.000 en 227.000 euro. (ANP)