of 63082 LinkedIn

WOZ-waarde piekt volgend jaar

De Waarderingskamer meldt die inschatting van de waardeontwikkeling woningen in een brief aan staatssecretaris Snel van Financiën. De door gemeenten opgegeven waardeontwikkeling lijkt daarmee in lijn met het beeld dat naar voren komt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Die geven voor de periode januari 2017 – januari 2018 een stijging van bijna 9 procent aan.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5 procent. Dat is de verwachting op basis van de cijfers die gemeenten geven over de waardeontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018.  

De Waarderingskamer meldt die inschatting van de waardeontwikkeling woningen in een brief aan staatssecretaris Snel van Financiën. De door gemeenten opgegeven waardeontwikkeling lijkt daarmee in lijn met het beeld dat naar voren komt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Die geven voor de periode januari 2017 – januari 2018 een stijging van bijna 9 procent aan. Later dit jaar geeft de Waarderingskamer – de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken – een nauwkeurige inschatting van de verwachte waardeontwikkeling, dit ten behoeve van de aanpassing van het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait.

Bezwaar
Uit de brief aan de staatssecretaris valt verder op te maken dat gemeenten dit jaar voor 8,9 miljoen onroerende zaken een WOZ-waarde hebben vastgesteld, waarvan 7,9 miljoen woningen. Tegen de WOZ-waarde van 1,6 procent van de woningen is bezwaar gemaakt. Dit betreft een voorlopig cijfer, zo waarschuwt de Waarderingskamer. ‘Het percentage objecten onder bezwaar zal in de loop van het jaar nog toenemen’, luidt de toelichting.

Huurwoningen
De afgelopen jaren is een trend zichtbaar dat er vaker bezwaar wordt aangetekend. Waren het er in 2015 nog 79.000, dit jaar waren er al 122.000. De stijging heeft volgens Ruud Kathmann van de Waarderingskamer vooral te maken met het feit dat huurders van sociale huurwoningen sinds 2016 een belang hebben en bezwaar kunnen maken. Gemeenten sturen namelijk sinds dat jaar ook een WOZ-beschikking aan huurders, omdat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.  Een lagere WOZ-waarde leidt tot minder tot een lagere maximale huurprijs.  

Waardeverandering
De helft van de ingediende bezwaren wordt weliswaar gehonoreerd, maar dat leidt in totaal tot een waardeverandering van krap 0,1 procent ten opzichte van de waarde van alle woningen. ‘Wij constateren dat er relatief weinig bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen worden ingediend. Met een bezwaarpercentage van 1,5 procent is het cijfer stabiel ten opzichte van vorig jaar’, zo stelt de Waarderingskamer in de Staat van de WOZ in 2018.

Een aantal zaken valt wel op. Zo zijn er relatief meer bezwaren tegen de WOZ-waarde van niet-woningen dan tegen die van woningen. Dat kan volgens de Waarderingskamer onder andere worden verklaard doordat de (fiscale) belangen groter zijn: zowel de eigenaren als de huurders van bedrijfspanden worden in de heffing van onroerendezaakbelastingen betrokken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
De uitvoering van deze wetgeving vraagt om willekeur en bureaucratie. Bovendien zorgt het vooral in grotere gemeenten (o.a. Amsterdam) voor enorme prijsopdrijving. Wanneer gaat deze wetgeving eindelijk eens op de schop. Het kan allemaal veel simpeler en eerlijker (bijv. via m2 woonoppervlak, afschaffen en vervangen door een ingezetenenbelasting etc).

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners