of 65101 LinkedIn

Woningeigenaren 4 procent meer kwijt aan lokale lasten

Een eigen woning kost dit jaar gemiddeld 1.361 euro aan lokale belastingen, 3,9 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van COELO, het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeente krijgt 811 euro, de provincie 188 euro en het waterschap 362 euro. Het meeste wordt betaald in Bloemendaal (2.148 euro) en het minste in Tilburg (2.148 euro).

Een eigen woning kost dit jaar gemiddeld 1.361 euro aan lokale belastingen, 3,9 procent meer dan vorig jaar. De gemeente krijgt 811 euro, de provincie 188 euro en het waterschap 362 euro. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van COELO, het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Het meeste wordt betaald in Bloemendaal (2.148 euro) en het minste in Tilburg (1.042 euro).

Een huurder is jaarlijks 873 euro kwijt. 411 euro gaat naar de gemeente, 188 euro naar de provincie en 275 euro naar het waterschap. Pijnacker-Nootdorp is het duurst (1.213 euro) en Nijmegen het goedkoopst (528 euro). Deze bedragen vallen voor huuders lager uit dan voor eigenaren omdat huurders bijvoorbeeld geen onroerendezaakbelasting (ozb) betalen.

 

Financiële malaise gemeenten

De ozb stijgt met 5 procent naar 305 euro. Gemeenten hebben het financieel zwaar en deze belasting is een van de weinige manieren die ze hebben om de begroting sluitend te maken - Opmeer is met een verhoging van 41 procent de grootste stijger. In Haaren daalt het ozb-tarief met 24 procent vanwege de fusie met Tilburg.

 

Voor ondernemers stijgt het ozb-tarief met 5,3 procent, maar elf West-Brabantse gemeenten sturen bijvoorbeeld voorlopig geen aanslagen naar winkeliers en horecaondernemers omdat de belastingssamenwerkingsorganisatie eerst onderzoekt wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de waarde van de panden. Dat meldt BN De Stem.

 

Reserves raken op

De afvalstoffenheffing stijgt voor het derde achtereenvolgende jaar sterk: 8 procent dit keer. De stijging komt door nieuwe, duurdere contracten van gemeenten met afvalverwerkers, gemeentelijke investeringen in eenvoudigere afvalscheiding en de verhoging van de afvalstoffenbelasting door het rijk in 2019. ‘Sommige gemeenten betaalden deze kosten de eerste jaren uit reserves, maar als die op raken kan dat niet meer’, schrijft COELO.

 

Zowel woningeigenaren als huurders betalen de afvalstoffenheffing, maar niet alle huurders betalen rioolheffing. Deze last stijgt met 1,3 procent voor eigenaren (lager dan de 1,4 procent inflatie) naar 201 euro per jaar en een meerpersoonshuishouden met huurwoning betaalt 0,5 procent meer: 105 euro per jaar.

 

Provincies en waterschappen

Voor het eerst keer keek COELO niet alleen naar de gemeentelijke woonlasten, maar ook naar de lasten voor provincies en waterschappen. Al eerder was bekend geworden dat zeven provincies de opcenten niet verhogen. Aan waterschappen betalen eigenaren gemiddeld 362 euro en huurders 275 euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Rob (adviseur) . Die opmerking is -neem ik aan- gericht aan de redactie. Voor mijn kostenberekening huiseigenaar versus huurder maakt het geen verschil.
Door Rob (Adviseur) op
Opcenten van de provincie gaan in mijn beleving over motorrijtuigenbelasting en heeft geen betrekking op woningen. Weet wat u opschrijft. Dit is een misser van maar liefst € 188. Rectificatie?
Door Spijker (n.v.t.) op
Voor de duidelijkheid -in vergelijking met huiseigenaren- is hier dus (ook) sprake van een gemiddelde indirecte subsidie van bijna E 500 per jaar voor de huurders van woningen.
Door Ria Huisman (Directeur) op
Burgers betalen, gemeenten hanteren deze kosteninnimg als sluitpost voor de begroting.
Door de contracten met de afvalverwerkers moet de burger zijn knip trekken.
Het zou juist minder moeten worden. Pak de verpakkingsindustrie aan daar komt de meeste rotzooi vandaan. Die betaald de burger, in de winkel betalen, bij de gemeente betalen.
Inefficient.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Gemeenten hebben de meest directe relatie met de burger. Bijna alles wat ze doen raakt de burger direct of indirect. Maar het vreemde is dat ze steeds weer worden opgezadeld met ondoordachte wetgeving vanuit Den Haag met onvoldoende financiële middelen. Een "simpele" wet als de Omgevingswet heeft gemeenten al bakken met geld gekost. Vooral omdat het Rijk wel wetgeving bedenkt, maar geen middelen beschikbaar stelt. Het zou zomaar kunnen dat deze wet helemaal niet doorgaat, maar gemeenten gaan daar never en nooit niet financiële compensatie voor krijgen. Het enige wat gemeenten rest is om middelen dan maar bij de burger te halen via de OZB. Een ander optie is er feitelijk niet en dit is slechts één van de vele voorbeelden van ondoordachte wetgeving vanuit Den Haag waardoor gemeenten worden opgezadeld met lasten die ze al lang niet meer gecompenseerd krijgen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners