of 61441 LinkedIn

Winstwaarschuwing voor gemeenten

Financiële experts manen gemeenten voorzichtig te begroten. Zij denken dat er in 2009 minder geld uit het gemeentefonds komt dan nu wordt gedacht.
2 reacties
Financiële experts manen gemeenten voorzichtig te begroten. Zij denken dat er in 2009 minder geld uit het gemeentefonds komt dan nu wordt gedacht.

Huishuidboekje
Door de economische crisis komen bedrijven in problemen. Gevolg daarvan is dat de rijksoverheid straks minder belastinginkomsten binnenkrijgt. Experts wijzen erop dat minister Bos van Financiën in 2009 zijn huishoudboekje alleen sluitend krijgt door minder geld uit te geven. Als dat daadwerkelijk gebeurt, daalt automatisch de voorziene groei van de algemene uitkering aan gemeenten en provincies - het accres.

 

Bijstellen
Een recente enquête van adviesbureau Haute Equipe toont aan dat gemeenten het in theorie beter vinden rekening te houden met een lager accres. De praktijk leert dat gemeenten veelal toch het volledige accres begroten. Ze willen niet op voorhand de ozb verhogen of ambities bijstellen.

 

Lees alles over de kredietcrisis in het Dossier Overheden in financiële crisis op deze website.

 

Lees het hele artikel Winstwaarschuwing voor gemeenten in Binnenlands Bestuur nummer 48, 28 november 2008.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door piet brontsema (org adviseur) op

echt weer zo'n ik ben bang dat ik bang wordt verhaal van de zoveelste deskundige.
Door M.Y. de Jong (Ries) (SR beleidsadviseur overheid en sinds kort eigen adviesbureau. ) op
Dit lijkt mij een "uitgerekend" moment om de kosten voor burgers substantieel te verlagen. En dus het moment om de geldverslindende gemeenten ( stel eens gemeenten onder de 100.000 inwoners) vanaf 2010 dmv een mega operatie op te heffen. Tussenbesturen weg en Provincies nog slechts het toezicht. Daarbij alle Ambtenaren aanhouden en onder de bevolking (dicht bij de doelgroepen) aan het werk te zetten.
Boventallige Burgemeesters, wethouders en zittende Raadleden kunnen naar huis. Bestuurders krijgen een verplicht outplacement aangeboden conform het door henzelf dienaangaande gesloten accoord tussen bonden en VNG van 2008. Het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur zal in korte tijd substantieel toenemen. De eventuele weerstand bij de bevolking tegen deze verandering zal korter duren dan de direct betrokkenen ons zullen willen doen geloven. Het hemd is nader dan de rok. Start parallel aan deze operatie een actie-begeleidend onderzoek om de verandering te sturen. Dat kan ze helpen.
Weg dus met de schemerzones tussen Rijk, Provincie, Regiobestuur, gemeenten. We houden er geld aan over en dat is broodnodig. De laatste 10 jaar zijn immers zo'n 50% van alle aangepakte dossiers op een mislukking uitgedraaid. Dit ondanks de grote inzet van betrokken ambtenaren. Ook ambtenaren werken voor het geld, maar sterven voor de zaak! De bedragen en maatschappelijke kosten die met deze misoogsten zijn gemoeid, zijn van de categorie Fanny may / Freddy mac.
De bevolking is dit circus niet ontgaan en heeft er de buik van vol. De lust om een kaartje te kopen is verdwenen. Met de voorgestelde operatie is dus alles winnen ...ergo... bij uitblijven alles te verliezen. Een spelletje WOZ verhoging zit er bij de komende recessie niet meer in. Het is wantij in de maatchappij. Burgemeesters komen tegenwoordig vaak tegen hun zin tot ver achter de voordeur. Welnu, in de glorietijd van de VOC kwam het grauwe volkje - als het tegen zat - tot ver achter de voordeur van de regent zelf. Huisplundering noemde men dat. Dit georkerstreerde volksoproer hield in dat de regent tot een van "öns" werd gemaakt. Hij verloor daarbij al zijn roerende goederen. Van zijn huis bleef alleen de muren staan. Zijn spulletjes werden niet gestolen en zijn lijf en leden niet geschonden. Het was lik op stuk . Er werd niet tegen opgetreden. Politie en leger werden achter de hand gehouden. Crisisbeheersing pur sang. Maar wat te doen als de geschiedenis zich onverhoopt herhaalt ? Knijpt dan de Veiligheidsregio een oogje dicht?
Dan toch maar liever die mega operatie!
Met een knipoog,
Ries de Jong, Lienden 28 nov. 2008

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners