of 64120 LinkedIn

Wethouders worstelen met energietransitie

De zorgen over de financiering van de energietransitie uitten de wethouders in een aantal speciaal door BNG Bank met de VNG gehouden regionale inspiratiebijeenkomsten. In september werden vier van die bijeenkomsten gehouden om met wethouders te praten over de enorme taak die ze te wachten staat op het gebied van de energietransitie.

Wethouders financiën breken zich het hoofd hoe de overgang van fossiele naar duurzame energie te financieren. De Vereniging van Gemeenten (VNG) vindt dat het rijk gemeenten tegemoet moet komen.

De zorgen over de financiering van de energietransitie uitten de wethouders in een aantal speciaal door BNG Bank met de VNG gehouden regionale inspiratiebijeenkomsten. In september werden vier van die bijeenkomsten gehouden om met wethouders te praten over de enorme taak die ze te wachten staat op het gebied van de energietransitie.

‘Er zijn heel veel ambities als het om de energietransitie gaat, maar ook heel veel vragen’, zegt Gita Salden, voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG Bank. ‘Wethouders vragen zich af hoe ze de financiering rond krijgen, hoe ze genoeg draagvlak krijgen, of ze niet te vroeg in de verkeerde technologie investeren.’

Kloof tussen arm en rijk
‘Het is nog steeds onvoldoende duidelijk wie en hoe we de kosten van de energietransitie gaan betalen. Het is voor gemeenten vanzelfsprekend dat de rekening van de energietransitie niet op het bordje van de inwoners mag komen’, aldus Lot van Hooijdonk, voorzitter VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu.

Het moet volgens haar voor woningeigenaren financieel haalbaar en aantrekkelijk worden om hun woning te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld door gebouwgebonden financiering: een lening voor het verduurzamen van het huis die gekoppeld is aan het huis en niet aan de hypotheek. ‘Banken, rijk en financiële organisaties moeten dit mogelijk maken.’

Een van de zorgen is dat de energietransitie leidt tot een nog grotere kloof tussen arm en rijk. Mensen die het geld hebben, kunnen het zich veroorloven om de ingrijpende aanpassingen aan hun huis uit te laten voeren. Hiermee verlagen ze hun energierekening. Mensen die dat geld niet hebben, krijgen dat voordeel niet.

Fiscale aftrek
De door de VNG geprefereerde fiscale aftrek van de gebouwgebonden financiering is echter wat het kabinet betref van tafel. De VNG wil aan de sectortafel samen met het Kabinet gaan onderzoeken hoe gebouwgebonden financiering dan wel kan werken voor onze inwoners. Momenteel voert de VNG een onderzoek uit dat duidelijkheid moet geven wat de kosten zijn voor gemeenten. Dat onderzoek is eind deze maand gereed. ‘Met het wegvallen van deze vorm van gebouwgebonden financiering, zullen er in samenwerking met het kabinet snel goede financieringsalternatieven voor woningeigenaren moeten komen’, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Wijkgerichte aanpak
Ook volgens BNG Bank is gebouwgebonden financiering in dat geval een cruciale oplossing. Salden: ‘Persoonsgebonden financiering is gebonden aan de draagkracht van persoon en dat hoeft niet overeen te komen met de investering die nodig is. Gebouwgebonden financiering is dan een uitkomst.’ Het voordeel is ook dat, als de lening voor het klimaatneutraal maken aan het huis verbonden is en niet aan de persoon, het geen belemmering oplevert om te verhuizen. Wanneer iemand van plan is over een paar jaar te verhuizen, kan het dus nog steeds lonen om de investering te doen. Salden benadrukt dat niet alle financiering op deze manier moet gaan. ‘Het is een aanvulling op persoonsgebonden financiering.’

Zij pleit voor een wijkgerichte aanpak, maar daar komen netelige kwesties bij kijken. ‘Bij het aanleggen van warmtenetten, kun je je voorstellen dat het warmtenet niet gelijkloopt aan de gemeentegrens. Dus wordt er gewerkt aan een kaart hiervoor. Het is voordelig om in één keer een heel gebied mee te nemen.’

Politieke kwestie
‘Uiteindelijk is het een politieke kwestie’, erkent Salden. ‘Wethouders moeten de ambities nu vertalen in concrete maatregelen, dat is het moeilijkste onderdeel. Vervolgens, als het een goede businesscase is, komt de financiering er wel.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 19 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marjo op
Ik vind het onvoorstelbaar dat een dergelijke gigantische opdracht niet vooral centraal wordt opgepakt en dat er nu op postzegelformaat mee aan de slag wordt gegaan.
Door Ton op
@Petra
Jammer dat je moet afgeven op een energiebron waarmee zeker op korte termijn grote stappen vooruit te maken zijn in de energietransitie. Je kunt windmolens niet mooi vinden (dat is je recht), maar het is wel een van de goedkoopste vormen van duurzame energie die er nu zijn en waardoor snel veel duurzame stroom op te wekken valt..
Ik snap dat je een andere energiebron onder de aandacht wilt brengen. Dat is prima. Maar geef niet af op al die andere vormen van duurzame energie. Ze zullen allemaal nodig zijn willen we de energietransitie werkelijk kunnen maken.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Heel bestuurlijk Nederland rent als een kip zonder kop achter de energietransitie aan, met het verbod op gasaansluiting van nieuwe woningen na 1 juli 2018 als abosoluut dieptepunt. Waar is het probleemoplossend vermogen van die lui? Dat is toch het minste wat je van ze mag verwachten?
Door o. nieuw op
Financiering is als het goed is al geregeld door de deelnemers aan het Klimaat of Energie Akkoord van een paar jaar geleden en kan daarnaast misschien ook gerealiseerd worden uit werkgelegenheidspotjes van het Europees Sociaal Fonds in Brussel
Door Petra op
@Ralf: ik kan de rijksoverheid ook (nog) niet betrappen op voldoende kennis van zaken.

Zolang de voorkeur gegeven wordt aan een geldverslindende onbetrouwbare landschapsvervuilende energiebron zoals windmolens en een betrouwbare bij-onze-huidige-infrastructuur-passende energiebron als gesmolten-zoutreactoren stelselmatig wordt afgewezen heb ik er weinig fiducie in.
Door Ralf op
Dit lijkt mij een taak voor de rijksoverheid en absoluut niet voor wethouders, ik kan mij niet voorstellen dat zij voldoende kennis in huis hebben om over deze materie zinnige besluiten te nemen.
Door cor op
Het zal een hele tour worden om de kosten van de energietransitie niet voor een groot deel bij de minderbedeelden neer te leggen. Ik heb er in ieder geval een hard hoofd in. Steeds meer lijkt het erop dat het helemaal niet de bedoeling is dat iedereen "van het gas af" gaat, anders zou de rijksoverheid wel met meer beleid te werk zijn gegaan. Het is toch niet zo dat het hier om een ordinaire belastingmaatregel gaat in de vorm van verhoging van de belasting op aardgas ter compenstatie van verlies aan inkomsten omdat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd?

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners