of 59316 LinkedIn

Wethouder in Eindhoven vindt bewindvoerders ondermaats

De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden.

De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden. Zij wil daarover met de rechtbank in gesprek.

Geen beschermd beroep
Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven, wil niet alle bewindvoerders over één kam scheren, maar vindt de kwaliteit wel een probleem. "Bewindvoerder is geen beschermd beroep. En dan is er moeilijk te controleren op kwaliteit en daar lopen we tegenaan." Ze zegt daar jarenlange ervaring mee te hebben. "Ik weet niet precies waar het aan ligt. Misschien hebben ze te veel dossiers onder handen, maar het komt regelmatig voor dat ze termijnen voor een aanvraag of een bezwaarschrift overschrijden." Gevolg: mensen die in de schulden zitten lopen geld uit bepaalde regelingen mis, waardoor de problemen nog erger worden.

Twee miljoen
Bewindvoerders worden door de rechter aangesteld, maar worden door de gemeente betaald. Volgens Scholten is Eindhoven daar inmiddels al twee miljoen euro per jaar aan kwijt. Daarom wil ze met de rechtbank in gesprek over mogelijke afspraken over de kwaliteit van de bewindvoering. "Het is heel moeilijk tot kwaliteitsnormen te komen. Wij kunnen dat gesprek niet voeren; zo iemand wordt toegewezen door de rechter."

Eerder signaleren
Afgezien van het kwaliteitsaspect heeft Scholten ook een andere bedenking tegen de inzet van een bewindvoerder. "het gaat erom dat mensen beter leren omgaan met geld en basale kennis opdoen, over bijvoorbeeld het opzeggen van een abonnement. Maar een bewindvoerder neemt ze alles uit handen. Daardoor zie je vaak recidive. Mensen zitten na een sanering vaak binnen een jaar weer in de schulden. De oplossing is dat je meer budgetbeheer en -begeleiding geeft. Mensen komen nu bij ons met dozen ongeopende enveloppen. Dan is het eigenlijk al te laat."  Scholten wil daarom dat er eerder signalen komen vanuit bijvoorbeeld nutsbedrijven en woningcorporaties over achterstallige betalingen. "Dan moet er meteen iemand naartoe." Ze verwacht in dat kader dan ook veel van de wijkteams die net als elders in Eindhoven zijn opgezet. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul (Bewindvoerder / curator en raadslid) op
Helaas word ook ik in mijn functie regelmatig geconfronteerd met incapabele beunhazen (m/v) die zich bewinvoerder noemen. Ik ben blij met de aanscherping van de regels en kwaliteitseisen waarbij ik de kanttekening wil maken dat bij instellingen, gemeenten en, ja ja, rechtbanken ook een behoorlijke kwaliteitsslag dient plaats te vinden. Met name rechtbanken mogen (lees moeten) eerder sanctionerend optreden tegen doorblunderende bewindvoerders... Onze organisatie maakt een gezonde groei door en dat is echt niet alleen door mensen met schulden.. Gelukkig is het vak enorm breed.... En wat de wethouder betreft: ik ga ze niet allemaal over een kam scheren maar er zijn ook behoorlijk wat niet capabele wethouders...
Door Miriam Barendsen (twitter klachtenoverdezorg) op
Eindelijk een goed bericht. Het mentorschap in combinatie met bewindvoerderschap geeft absolute macht en er is geen rechter die dit allemaal controleert. Ik heb zeer slechte ervaringen met een bewindvoerder die alle spaarcentjes van mijn moeder en anderen inneemt en geen verantwoording aflegt aan zowel de client als de kinderen. zie twitter klachtenoverdezorg@dezorgisziek.
Ik neem graag contact met deze vrouw op.
vr.gr.
Miriam Barendsen
Door Henk (Bewindvoerder en curator) op
Als reactie op het deels slecht functioneren van bewindvoerders (en omdat een rechtbank daarvoor aansprakelijk werd gesteld) is per 1 januari 2014 de wet aanzienlijk aangescherpt. Momenteel is een proces gaande van opschonen van het bestand aan bewindvoerders. De eisen om professioneel bewindvoerder te zijn, werden aanzienlijk opgeschroefd. Daarmee wordt in ieder geval een verbetering bereikt.
Wat betreft geprivatiseerd of via de gemeente vind ik verandering 'in de hoop dat het dan beter gaat' een zwaktebod. Mijn insteek is: eerst maatregelen nemen om het te verbeteren en pas als dat niet lukt denken aan overbrengen naar gemeenten. Overigens ook dan met goede wetgeving en controle.
Door jhr. Van Avezathe en Zottegem (kritische burger) op
Kijk, elk nadeel hep zijn voordeel ! Waarom zou een gemeente straks de bewindvoering niet kunnen overnemen ? Overigens is de kwaliteit van dienstverlening sowieso een ernstig probleem. Er zullen ook maar weinig ambtenaren opgewassen zijn voor de uitvoering van het nieuwe zorgbeleid. Bijna alle zorginstellingen zijn hopeloos verouderd en buitengewoon regentesk. Ze zijn primair gericht op instandhouding van ellende en daardoor van zichzelf als instelling. kenmerk is dat je er weinig vrolijke medewerkers aantreft. Waar we heen moeten zijn coachende organisaties, waar de klant centraal staat en serieus wordt genomen. Via coaching moeten mensen zelfredzaam en trots gemaakt worden. In dat opzicht mogen we wel blij zijn met de crisis. Hopelijk verdwijnen er veel verkokerde instellingen.
Door Toine van Bergen (Free lance journalist) op
Dagblad De Gelderlander meldt vandaag onder andere het volgende: "De rechtbanken Gelderland, Oost Brabant en Limburg zetten stichting Bronn als bewindvoerder aan de kant in 685 zaken vanwege wanbeheer. De stichting beheert in opdracht van genoemde rechtbanken het huishoudboekje van particulieren in een 'kwetsbare positie' zoals dementerenden en gehandicapten, die financiële problemen hebben. Uit een brief van de rechtbank Gelderland aan cliënten van Bronn die onder curatele staan, blijkt dat de stichting uit Gennep er een potje van maakt. 'Zo worden toeslagen niet tijdig aangevraagd, net als bijzondere bijstand. Kosten worden betaald, die niet betaald hadden moeten worden ( zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering van een minderjarig kind)'........In juni en juli voerden kantonrechterts vn de rechtbanken en de stichting Bronn gesprekken. daaruit bleek dat er slechts één bewindvoerder in deeltijd aan de 685 zaken werkte. de manager-bestuurder was ontslagen vanwege dysfunctioneren en de directeurop non-actief gesteld. Overige bewindvoerders zaten in de ziektewet. De rechtbanken hebben er geen enkel vertrouwen in, schrijven ze, dat Bronn binnen een acceptabele termijn haar zaakjes op orde heeft."

veel verder commentaar is overbodig. inderdaad, weer een voorbeeld van doorgeschoten privatisering van overheidstaken...
Door hoekstra (adviseur) op
Vrijheid blijheid. En minister Kamp van economische zaken wil nog verder gaan: ook de schuldbemiddeling helemaal vrijgeven en openstellen. Vrije markt illusies. Het kan anders: gewoon bij de gemeente onderbrengen, net als vroeger toen de sociale diensten de inkomens beheerden van de zwakke lichtjes die het nooit zullen leren (ja wethouder, er zijn mensen die sommige dingen echt niet kunnen).
Door Liesbeth (Bewindvoerder) op
Beste heet Doring,

Jammer van de negatieve ervaring die u had met uw moeder. Maar waar was u in 2008? De rechtbank geeft de voorkeur aan familiair bewind boven professioneel bewind. Een taak van bewindvoerder is het in stand houden van het vermogen van betrokkene, dit kan dan ook betekenen dat de lopende huur opgezegd moet worden hoe vervelend dat voor familie ook kan zijn. Daarnaast komt er bij overlijden altijd een eindrekening en verantwoording die door nabestaanden moet worden getekend. Deze wordt vervolgens door de rechtbank gecontroleerd en goedgekeurd (dan heeft de familie deze dus of zelf goedgekeurd of wanneer de familie niet reageerde de rechtbank)
Door rijndert doting (journalist) op
Bovenstaande is een topje van de ijsberg. In 2008 werd mijn moeder getroffen door een ernstige aandoening. Ze moest worden opgenomen en er werd een bewindvoerder aangesteld die de financien van mijn moeder moest regelen. Ondanks duidelijke afspraken die werden gemaakt zegde de bewindvoerder al na 3 maanden de huur op van haar woning De inboedel verdween op even wonderbaarlijke wijze. Toen mijn moeder overleed bleek het niet meer mogelijk om te achterhalen waar haar opgeslagen spullen waren gebleven. Wel kregen we na ong. een jaar een gigantische onbetaalde rekening van het opslag bedrijf Spulletjes waren inmiddels verkocht. Navraag bij de kantonrechtbank leverde niets op. Het kantoortje in Leusden vanwaaruit het een en ander werd geregeld gaf niet thuis. Bewindvoering is gewoon geknutsel op zolder. Ik raad een ieder aan dit soort lieden zo ver mogelijk weg te houden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners