of 59318 LinkedIn

Wethouder in Eindhoven vindt bewindvoerders ondermaats

De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden.

De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden. Zij wil daarover met de rechtbank in gesprek.

Geen beschermd beroep
Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven, wil niet alle bewindvoerders over één kam scheren, maar vindt de kwaliteit wel een probleem. "Bewindvoerder is geen beschermd beroep. En dan is er moeilijk te controleren op kwaliteit en daar lopen we tegenaan." Ze zegt daar jarenlange ervaring mee te hebben. "Ik weet niet precies waar het aan ligt. Misschien hebben ze te veel dossiers onder handen, maar het komt regelmatig voor dat ze termijnen voor een aanvraag of een bezwaarschrift overschrijden." Gevolg: mensen die in de schulden zitten lopen geld uit bepaalde regelingen mis, waardoor de problemen nog erger worden.

Twee miljoen
Bewindvoerders worden door de rechter aangesteld, maar worden door de gemeente betaald. Volgens Scholten is Eindhoven daar inmiddels al twee miljoen euro per jaar aan kwijt. Daarom wil ze met de rechtbank in gesprek over mogelijke afspraken over de kwaliteit van de bewindvoering. "Het is heel moeilijk tot kwaliteitsnormen te komen. Wij kunnen dat gesprek niet voeren; zo iemand wordt toegewezen door de rechter."

Eerder signaleren
Afgezien van het kwaliteitsaspect heeft Scholten ook een andere bedenking tegen de inzet van een bewindvoerder. "het gaat erom dat mensen beter leren omgaan met geld en basale kennis opdoen, over bijvoorbeeld het opzeggen van een abonnement. Maar een bewindvoerder neemt ze alles uit handen. Daardoor zie je vaak recidive. Mensen zitten na een sanering vaak binnen een jaar weer in de schulden. De oplossing is dat je meer budgetbeheer en -begeleiding geeft. Mensen komen nu bij ons met dozen ongeopende enveloppen. Dan is het eigenlijk al te laat."  Scholten wil daarom dat er eerder signalen komen vanuit bijvoorbeeld nutsbedrijven en woningcorporaties over achterstallige betalingen. "Dan moet er meteen iemand naartoe." Ze verwacht in dat kader dan ook veel van de wijkteams die net als elders in Eindhoven zijn opgezet. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door L.Bogaers op
Ook in Gelderland gelden deze praktijken! In mijn geval: van de wal in. De sloot! In april2018 schuldenvrij. Door fout beheerder nu weer 3500 euro schuld!!!!! Rechtzaak volgd. Denk aan die 111.- welke deze per maand van mijn AOW wordt betaald. EN...al mijn spaargeld verdwenen!! Een mede gedupeerde....
Door Marcel Rookhuyzen (oprichter "maak recht in Nederland") op
Het beschermingsbewind is mij al jaar en dag een doorn in het oog, en er word mijns inziens veel te veel gemeenschapsgeld aan verkwanseld. Ikzelf ben bezig om een bedrijfsplan te schrijven omdat ik van mening ben dat er honderden miljoenen bespaard kunnen worden.één en ander kan worden gelezen in mijn onderstaande groep. https://www.facebook.com/groups/964237483645757/
Door bep (client beschermingsbewind) op
nu nog 1 opmerking ik kon geholpen worden andre lijsens onder de vrijwillige ewindvoering op jou advies heb je toen tegen mij gezegt als je vrijwillig bewindvoering gaat moet je de kosten zelf betalen vanuit je uit kering .
je duwde mij onder beschermingsbewind wnat dan kon je bij de gemeente bijzondere bystand krijgen en dna koste het mij zelf geen geld man oh man ik hoop zo dta jij een goede controle krijgt op al jou cliente want ook jij behoort tot de zwarte lijst van bewindvoerders ...een afgekeurde advokaat ik hoop echt dta je dit leest
Door bep (client beschermingsbewind) op
ik lees zowel de reacties van bewindvoerders en wil ze niet allemala over 1 kam scheren maar heb persoonlijk de pech gehad dat ik 2 keer flink beflikkert ben door bewindvoerderskantoor
zo heeft de heer andre lijsens hier het grootste woord ook hij heeft mij 12 jaar geleden in bewind gehad eaarbij ik meer schulden had midden in me trajeckt schuldbemiddeling , toen ik de heer andre lijsens er op aan sprak en papieren opvroeg werden die mij niet getoont, terwijl ik met 4 kleine kinderen moest bedelen om me leefgeld optijd te krijgen , schuldeisers die niet optijd hun geld kregen , dan in bewindvoering zitten en toch afgesloten werd van gas en licht , dus meneer lijsens uit vortemullem hoop dat u nu menselijker ne beter omgaat met de financiele zaken van de mensen.
jij drijfde mij toen zo ver dat het niet lang duurde of ik had persoonlijk op je stoep gestaan met mijn kinderen die ik geen eten kon geven ,daarbij je toen een zorg melding voor me deed. achteraf ik met veel meer schud bij je weg ging als dat ik binnen kwam .jij die toen heel hecht samen werkte met de welbekende steef hogendam.

ben ik al jaren verder en probeer jou rotzooi op telossen wat mij niet lukte kwam bij \kbi bewindvoering terecht bij ton kuiper de grootste nachtmerry die een gezin maar kon bedenken ruim anderhalf jaar mooie praatjes ik die het vertrouewen kwijt ben door de handelingen van meneer lijsens , meneer kuiper wel bekend van kbi die maakte het zelfde zootje ervan , steeds als ik vroeg om inzake van mijn rekeningen ,kwamen de smoesjes
maakte mee dat terwijl mijn inkomsten binnen kwamen ik heb moeten bedelen om mijn leefgeld en ik niet te eten had met mijn kinderen door dat ik dan zei oke ik kom nu naar je toe schuif bijjou aan tafel , zweer het zo ver werd ik gedreven waarom omdat ze je in een glazenhokje ,
savonds om half 12 mijn leefgeld ana de deur gebracht werd . op papier 3400 spaartegoed had , plaatsten beschermingsbewind, ik was de eerste persoon die naar de rechtank stapte en meneer kuiper voor de rechter daagde met papieren opnieyw schulden gas licht huur ziekenfoinds , had harde bewijs in handen ,
deurwaarders die ana me deur kwamen ,gelukkig heb ik de rechter kunnen overtuigen dat de hele zaak niet klopte en vroeg of er controle word uitgevoerd op bewindvoeriders . heb zelfs de media er bij gehaald mijn bewijzen spraken boekdelen , kan je voor stellen dat je als alleen staande ouder die moet vechten haar hoofd en dat van de kindjes bioven water moet houden door draait. ik heb gelukkig de rechtzaak gewoonnen helaas heeft hij 72 gezinnen opgelicht en in de schulden verder geduwd, en schuldsanering krijg je maar 1 keer in je leven , nou ik werd weer opgezadeld met ene schuld van 21000 euro die rekeningen die al die tijd niet betaald werden , wie is hier weer de dupe van geworden ja ik.
dan ben ik nu 8 jaar verder en heb nu gelukkig een hele goede bewindvoerder MOVE bewindvoering
die openheid van zaken geeft elke maand , altijd bereikbaar luisterend oor goed alles in overleg .
ik heb gene andere keus tot en met ik klaar ben met de puin ruimen die hun voor ij veroorzaakt hebben .
wat ik vind bij beschermingsewind is dat mensen veel telang aan lijntje gehouden worden tuurlijk de gemeente betaalld de bewindvoerderskantoor .daar bestaan ze van .belangrijk is ook dat mensen zoals ik na aantal jaren de puin opgeruimt is ene kans krijgen om zelf weer kans krijgen met hulp van bugjed plan cursus zodat ze zelf weer stapgewijs de touwtjes in handen krijgen .
maar spreek veel mensen die dat hebben en hoor der geen een die ook maar de kans aan geboden is.
ik hoop dat daar ook eens na gekeken gaat worden want dat zou de staat ook veel geld schelen ,
en het is niet zo eens ene dief altijd ene dief .
na jaren zo geleeft tehebben en schuldvrij ben ik er aan toe om een cursus tevolgen zodat ik toch na al die elendige jaren door mede toe doen van de 2 bewindvoerders die van mijn leven een puinhoop gemaakt hebben wil ik toch zeggen andre lijsens vortemullem en ton kuiper KBI bedankt dat je me leven geruineerd heb ....toch ben ik blij dat ik gevochten heb voor me kinderen en mezelf nu een rustig leven lijd met ene super goede bewindvoerster die een dikke pluim verdient voor al haar openheid van zaken naar haar cliente move ewindvoering een echte aan rader ,
ik word alleen maar weer vals en me bloed kookt als ik denk hoe die 2 mijn opgelicht hebben
wie het laatst lacht lacht het best want belangrijkste wat ik berijkt heb indeze moeilijke jaren is dat ik samen heb kunnen blijven met mijn kindjes
beter toezicht vanuit de rechtbank en controle zou wel op zijn plaats zijn
Door Joop Lambiekse (voorzitter BSB) op
allemaal leuk en aardig geef er 1 gelijk en dat de wethouder! de personen die reactie,s geven bewindslui curators budgethouders jullie hebben de mond vol van dat het allemaal beter moet worden begin dan bij jullie zelf. en help de mensen die zich voor bewindvoering aanmelden niet nog verder in de schuld door torenhoge intakeskosten in rekening te brengen die honderden euro kosten die jullie bij de client in rekening brengen en kosten bewindvoering rekenen tot 172 euro per maand wat van de inkomsten clienten afgetrokken wordt want niet iedere client krijgt er bijzondere bijstand voor waarmee ze dan nog verder in de schlud komen simpelweg omdat jullie bewindvoerders budgetcoaches absurde bedragen in rekening brengen. Hoop dat deze wethouder in nederland steun krijg ook in den haag en bewindvoerders een vast bedrag op gaan leggen om administratiekosten in rekening te mogen brengen en niks dat gezeur aan intake kosten want daar helpen jullie juist de mensen verder mee in de problemen en dan zeg ik het nog netjes! Mvg Joop Lambiekse
Door Rob Moenandar (Adviseur Sociale Domein) op
Bij gemeenten zijn veel kwalitatief redelijke bewindvoerders. In de private markt zijn meer hele goede en hele slechte bewindvoerders. Die slechte moeten eruit worden gehaald.
De nieuwe kwaliteitseisen zijn een goede aanzet maar zijn vooral gericht op toekomstige bewindvoerders.
Op zich vind ik beschermingsbewind wel het domen van de private markt. Bij schuldenbewinden is de gemeente bijna altijd schuldeiser en daarmee ligt belangenverstrengeling op de loer. Een deurwaarder zou zich ook niet met beschermingsbewind moeten inlaten.
Kortom, beschermingsbewind is zeer geschikt werk voor de private markt. Daarbij moeten echter kwaliteitseisen, controle, handhaving en ook juiste beloning wel worden gewaarborgd.
Door Saskia (Bewindvoerder) op
Uit de eerste regels van het artikel merk ik op dat mevrouw Scholten het vooral heeft over WSNP-bewindvoerders, die tijdens het traject van 3 jaar vrijwel niet veel ondernemen om schuldenaren te behoeden voor recidive. Maar daar zijn zij niet voor: hun taak is het, namens de rechtbank, controleren van de schuldenaar op het nakomen van de verplichtingen om zoveel mogelijk middelen te genereren ten gunste van de schuldeisers.
Aan de andere kant trekken gemeentelijke schuldhulpuitvoerders zich terug zodra iemand toegelaten is tot de WSNP conform het beleid!!!
Dit 'niemandsland', waarin schuldenaren vallen als ze het vaak alleen moeten doen, is nog altijd niet gedicht in het achterliggende decennium.

Het is wel te betreuren dat mevrouw Scholten het onderscheid niet lijkt te maken tussen de beschermingsbewindvoerder (wettelijke basis in Boek 1 BW) en de WSNP-bewindvoerder (wettelijke basis in Fw).

Verder sluit ik me aan bij hetgeen GeJa en André Leijssen schrijven.
Door André Leijssen (bewindvoerder) op
Geachte wethouder,
1. U bent blijkbaar niet goed op de hoogte. Indien u gaat praten met de kantonrechters dan zullen zij u zeer waarschijnlijk meedelen dat er sinds 1 april j.l. door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een "Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren" in werking is getreden en gepubliceerd in het Staatsblad 2014 nr 46.
2. U bent blijkbaar ook niet goed op de hoogte van de werking van het beleid van uw eigen gemeente. Door de invoering van een screeningsinstrument bij de gemeentelijke schuldhulpverlening worden veel burgers met problematische schulden 'de deur gewezen'. Zij komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke schuldhulpverlening, omdat zij niet (kunnen) voldoen aan de strenge selectiecriteria. Selectie aan de poort heet dat. Een deel van hen zoekt heil bij de beschermingsbewindvoerder, die vervolgens bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van het bewind. Dit gebeurde overigens ook al, voordat er aan de poort werd gescreend. Het beschermingsbewind is / wordt het afvalputje van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Schuldenaren die niet kunnen of willen worden naar het beschermingsbewind gedirigeerd. Zij moeten worden "gediciplineerd" door een strenge bewindvoerder, die hen "kort houdt".
3. De bijzondere bijstand die u uitgeeft aan de kosten van beschermingsbewind is goed besteed. Burgers met onoplosbare schulden, personen met verkwistend gedrag, personen met beperkingen (verstandelijk of psychiatrisch) worden geholpen, 'in het gareel gehouden', er komt eindelijk rust in hun huishouden, zij gaan krijgen waar zij recht op hebben. Kortom: het beschermingsbewind is een goede vorm van armoedebeleid.
4. U twijfelt terecht aan de kwaliteiten van sommige bewindvoerders. Maar daar gaat wat aan gedaan worden. Nog steeds doen zich problemen voor; de meest recente voorbeelden: in Tilburg heeft bewindvoerder K. suïcide gepleegd (het blijkt dat er vele fouten zitten in zijn dossiers); in St.Oedenrode is een bewindvoerder failliet verklaard (SFOC); in Gennep is een bewindvoerder (Stg. Bronn) geschorst en wordt ontslagen van zijn bewinden door de rechtbanken van Oost-Brabant, Limburg en Gelderland op grond van slecht bewindvoerderschap. Met de nieuwe kwaliteitseisen kunnen de rechtbanken ook beter optreden; kan het kaf van het koren worden gescheiden.
5. Uw gemeente haalt een snode truc uit om de armsten onder de armen te onthouden van bijzondere bijstand voor een gedeelte van de kosten van beschermingsbewind. Op een slinkse geniepige manier heeft de gemeente Eindhoven de aanvangsdatum van de werkzaamheden van de bewindvoerder gesteld op de datum waarop het bewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter; niet op de datum waarop het bewind wordt ingesteld en de bewindvoerder wordt benoemd en zijn werkzaamheden daadwerkelijk een aanvrang nemen. En dat alles zonder de rechthebbenden of de bewindvoerder daarvan op de hoogte te stellen.
6. Eerder signaleren is een goede zaak. Aan de kant van de schuldeisers kan zeker meer gedaan worden aan preventie. Maar we leven in een krediet-economie. Er zou (middels regelgeving) meer verantwoordelijkheid gelegd kunnen worden bij de kredietverstrekkers. Het is veel te gemakkelijk (geweest??) om schulden te maken. Kredietverstrekkers die te gemakkelijk krediet verschaffen zijn onderdeel van het probleem. Zorgvuldigheidseisen kunnen onnodige verschulding voorkomen.
7. Mijn vraag aan u is: wat gaat u straks bezuinigen op begeleiding van mensen met een beperking (verstandelijk of psychiatrisch)? De begeleider / zorgverlener gaat minder tijd krijgen voor begeleiding. Dat zal (kunnen) leiden naar meer beschermingsbewind voor deze personen. Lang leve de bezuinigingen op de zorg en begeleiding!!! De politie heeft ook al geklaagd dat zij straks meer werkdruk gaan krijgen van 'lastige' klanten. Door deze bezuinigingen komt er een verschuiving op gang van de plaats waar de werkdruk en last komt te liggen. Heeft uw gemeente, zoals andere gemeenten, niet hetzelfde gedaan met de invoering van de WWB? De moeilijk plaatsbare klanten doorschuiven naar de Wajong. Deze klanten krijgt u in 2015 terug.

U kunt zich de moeite besparen de kantonrechters op de hoogte te stellen van mijn overwegingen. Ik zal dat zelf wel doen, dan kunt ook hierover met hen van gedachten wisselen.
Door Johannes Venekamp (Vrijwillig bewindvoerder ) op
Misschien een idee om eerst , beschermingsbewindsvoeders en bewindvoerders in het kader van de WSNP twee niet op elkaar lijkende titels te geven , ook omdat de functies dusdanig verschillen dat het veel misverstanden in de hand werkt en misschien moet de rechter de vergoeding voor de bewindvoerder ook regelen , niet vanuit de bijzondere bijstand maar op de zelfde wijze als voor de Bewindvoerder WSNP of via de raad voor rechtsbijstand net als met advocaten , probleem is dat er onder deze " beroepsgroep " nogal wat opportunisten zitten die zo makkelijk geld denken te kunnen verdienen , maar maatwerk kost tijd en het is allemaal maatwerk alleen mijn maandelijkse huisbezoek , waarbij ik alles met de mensen doorneem kost al een middag , de betalingen is eenmaal invoeren maar controleren kost tijd en ik ben dan ook altijd bereikbaar voor overleg , en dat hoor ik van veel mensen , oa bij de diaconie ( voedselbank ) mijn bewindvoerder is niet bereikbaar , doet niets , ik weet niet wat er met mijn geld gebeurt ik zie geen verslag , is stuur elke maand een overzicht met inkomsten en uitgaven . Maar veel mensen denken dat bewindvoerder alles wel oplost , dus je moet ook opvoeden , maar dat is dus meer budget coaching en dan ben ik ook nog wel eens praat paal ivm andere uitdagingen . en wijkteams ( bigbrother is watching you ) gemeentes bedenk u voordat u u overlevert aan de huidige zorg maffia , nu al zie ik veel GGZ vriendjes als beschermingsbewindvoerders ze schuiven elkaar mooi de klantjes toe , gemeente let op je kas .
Door GeJa, eigenaar Schuldbeheer Nederland (eigenaar, bewindvoerder, Schuldhulpverlener) op
Vooral bij de opstart zijn er veel uren nodig alles goed op te zetten. Terwijl de inkomsten dan nog niet betaald worden. Ik zie veel gebrek aan kennis van zaken en dus inderdaad te veel dossier voor te weinig mensen. Dit moet je goed doseren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners