of 61043 LinkedIn

Wet HOF legt maximum tekort alle decentrale overheden vast

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) gaat geen maximaal tekort per afzonderlijke decentrale overheid voorschrijven. Wel komt er een maximum tekort vor alle decentrale overheden samen.

Het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort is een zaak van zowel de Rijksoverheid, maar ook van de decentrale overheden. In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd, stapt de wetgever echter af van een maximum tekort per afzonderlijke gemeente, provincie of waterschap. Daarvoor in de plaats komt een maximum tekort voor alle decentrale overheden samen.

Terugdringen begrotingstekort
Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren. Dat blijkt uit de Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof), die minister Jan Kees de Jager maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 

3,2 miljard tekort bij decentrale overheden
Het Nederlandse begrotingstekort is voor volgend jaar geraamd op 16,7 miljard euro, wat neerkomt op 2,7 procent van het bruto binnenlands product. Van die 16,7 miljard is 13,5 miljard van de rijksoverheid, maar de decentrale overheden komen ook nog eens 3,2 miljard tekort.
 

Gelijkwaardige inspanning
De wet Hof bepaalt nu dat rijk en decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning gaan leveren om het tekort weer volgens Europese afspraken terug te dringen. De eurolanden hebben eerder afgesproken om hun tekort in structurele termen (gecorrigeerd voor conjunctuurwisselingen) in evenwicht te brengen.
 

Maximum tekort maximaal 0.5 procent bbp
De Jager heeft de afgelopen maanden samen met minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) overlegd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. De wetgevers komen voor een klein deel tegemoet aan de kritiek die deze koepels hebben geleverd op het wetsvoorstel. De belangrijkste wijziging is dat de wetgever is afgestapt van een maximaal tekort voor de afzonderlijke gemeenten, provincies en waterschappen. Er komt nu een maximum van het nationale begrotingstekort voor alle decentrale overheden samen. Dat moet aan het begin van elke nieuwe kabinetsperiode worden bepaald, maar ligt voor dit en volgend jaar in elk geval op 0,5 procent van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 3 miljard euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners