of 59250 LinkedIn

Weer forse stijging bouwleges

Gemeenten vragen ook dit jaar weer flink meer aan bouwleges, dat concludeert de Vereniging Eigen Huis. Ze roepen minister Plasterk op gemeenten te verplichten zich aan het kostenmodel van de VNG te houden.
8 reacties

De gemiddelde kosten voor een bouwvergunning stijgen in 2013 met ruim 5 procent. Deze stijging volgt op een eerdere stijging van 5 procent in 2012. Ook dit jaar blijkt het prijskaartje van een bouwvergunning voor een particulier sterk te variëren ten opzichte van vorig jaar (stijgingen tot 153% en dalingen tot 51%).Bovendien kunnen de kosten ruim 6 keer zo hoog zijn als in een andere gemeente. Dit blijkt uit het jaarlijkse bouwleges-onderzoek van Vereniging Eigen Huis. 

Oproep

Ondanks herhaalde oproepen om de onderlinge verschillen in bouwleges te beperken en de opbouw van de kosten transparant te maken, is er geen vooruitgang zichtbaar. Dit stuit op ergernis en onbegrip bij huiseigenaren. Vereniging Eigen Huis roept minister Plasterk daarom op om in te grijpen en gemeenten te dwingen inzicht te geven in de onderliggende kosten. Bovendien wil de vereniging dat de stijgingen gemaximeerd worden, zodat dit soort excessen niet meer mogelijk zijn


Meer dan inflatie

Gemiddeld is het legestarief in 2013 voor een dakkapel 5,3 % hoger dan vorig jaar, die voor de nieuwbouwwoning is gemiddeld 4,1% duurder. Dat is fors meer dan de inflatie van ongeveer 2,9 %.

Van de 415 onderzochte gemeenten verhoogden 93 gemeenten de kosten van een bouwvergunning met meer dan 5%. Dat het ook anders kan, laten 106 gemeenten zien door de kosten ten opzichte van 2012 niet te verhogen. De uitschieter is dit jaar de gemeente Son en Breugel waar de kosten van een bouwvergunning voor een dakkapel van 10.000 euro met maar liefst 153% zijn gestegen: van 296 euro in 2012 tot 750 euro in 2013. Hiermee is Son en Breugel met stip gestegen tot de op één na duurste gemeente van het land. Terschelling laat de kosten van een vergunning voor een nieuwbouwwoning het sterkst stijgen: het tarief van 2.323 euro in 2012 werd 4.804 euro in 2013. Een stijging dus van bijna 107%.

 

Dalingen

Sterke dalingen ziet de vereniging ook. Lopik, trok vorig jaar als koploper met 841 euro voor een vergunning voor een dakkapel veel media-aandacht. Dit jaar rekent Lopik 420 euro, een daling van bijna 51%. Hoogeveen, dit jaar met 1.750 euro de goedkoopste gemeente voor een vergunning voor de bouw van een huis van 130.000 euro, bracht voor eenzelfde vergunning in 2012 nog 3.429 euro in rekening, een tariefdaling dus van 49%.

Kostenmodel VNG  

De vereniging roept minister Plasterk op om het gebruik van het kostenmodel van de VNG verplicht te stellen. Alleen als alle gemeenten dit model gebruiken is een goede vergelijking van kosten en prestaties van gemeenten mogelijk. Gemeenteraden kunnen dan namens de burgers de kosteneffectiviteit en prestaties van het gemeentelijke apparaat beoordelen en aan de burgers hun politieke keuzes verantwoorden. Vereniging Eigen Huis wil dat de minister daarnaast een maximum stelt aan het jaarlijkse stijgingspercentage, zodat excessieve en voor de burger onbegrijpelijke verhogingen kunnen worden voorkomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Lijkt me een goed voorstel van de Vereniging Eigen Huis. En nu maar hopen dat ze bij de politiek en BZ eindelijk eens wakker worden.
Door henk (proces manager bedrijfsleven) op
De leges 'belasting' grondslag slaat nergens op. De 'werkelijke kosten' slaat nergens op! Met minder aanvragen moeten ambtenaren langzamer gaan werken om bezig te blijven. Dus hogere leges. Beter is een een vast percentage van de investering. Nog beter is minder regelgeving en dus eenvoudiger proces en minder ambtenaren. Als nu in 2013 alle woningbouw kosten van het gemeentelijk, provinciaal en rijks ambtenaren apparaat worden opgeteld en dit totaal bedrag wordt omgeslagen over het aantal nieuwe woningen dan kost ieder nieuwbouwhuis in 2013 meer dan100.000euro per woning overheidsbemoeienis. Van de verbouwing Rijksmuseum weten we de werkelijkheid. 33 dozen met vergunning papieren. Bouwtijd 9 jaar. In bouwkundige termen is dat 6 jaar ambtenaren tijd en 3 jaar bouwtijd. Wanneer pakt de overheid echt de burocratie aan?
Door Bob Proper (Gebouwenbeheerder) op
Leges heffen is volgens mij nog steeds 'vergoeden voor geleverde diensten'. Bouwleges worden gevraagd voor het in behandeling nemen van een aanvraag, ongeacht of het tot een vergunning komt of niet. Het teruglopen van het aantal aanvragen heeft direct gevolgen voor het dekken van de kosten. De behandelaars zijn wel in dienst, maar de uren zijn niet declarabel om het zo maar eens te zeggen. Een tekort mag niet, de begroting van een gemeente moet sluitend zijn. Dan worden de tekorten opgevangen door de leges voor de weinige aanvragen die wel binnenkomen te verhogen. En zo is het neerwaardse spiraaltje weer rond.
Om e.e.a. vlot te trekken zou je de kosten voor het personeel uit een ander potje moeten betalen, dat potje moet gevuld in de (7) vette jaren waarin meer leges binnenkomen dan dat er kosten zijn. Dat klinkt logisch, maar feitelijk worden de vette jaren gebruikt om het ambitieniveau van de politiek te kunnen ondersteunen.
Als de gemeente nou eens zou gaan werken met offertes... gewoon aangeven hoeveel uur er wordt gewerkt aan het behandelen van een aanvraag met als optionele kosten de controle's tijdens de bouw mocht het tot een vergunning komen. Zijn de kosten te gortig dan kan je kiezen voor minder en dus vaak vergunningsvrij. Bevallen de kosten dan kan de aanvraag ingediend en stuurt de gemeente de factuur voor de gemaakte kosten (met uren veranwoording). Die verantwoording kan tegenwoordig heel makkelijk worden bijgehouden in de vergunningssoftware. Is een vergunning sneller behandeld (door bijv. goede tekeningen, complete aanvraag, weinig spanning bij welstand, enz) kan dat een korting inhouden.
En dat EH stijgingen bijhoudt... de dalingen worden gemakshalve vergeten, er zijn heel wat zaken vergunningsvrij en dus kosteloos geworden.
Door Willem op
Tja, heer, mevrouw Beerenhout,
Het is natuurlijk altijd gemakkelijk om cadeaus weg te geven op kosten van iemand anders, want dat is wat u in feite doet. De gemeenten moeten maar gratis bouwvergunningen gaan verstrekken en de kosten die zij daarvoor maken voor haar eigen rekening nemen. Zo weet ik ook nog wel wat stimuleringsmaatregelen. Me dunkt overigens dat de bouwwereld een niet al te grote mond hoeft open te zetten richting de overheid. Ik kan me herinneren dat niet al te lang geleden er zoiets was als een bouwfraude, waarbij bouwend Nederland voor miljoenen gefraudeerd heeft en waarbij de overheid de rekening heeft moeten betalen.
Door Gerrie op
Goodwill om het bureaucratische ambtenarenapparaat in leven te houden.
Door k.schaap (gemeenteambtenaar) op
Ben het met @ Werner eens dat gratis niet bestaat maar het is wel vreemd dat de overheid zijn inwoners verplicht om een vergunning aan te vragen en daar vervolgens leges voor gaat heffen. Zeker in de bouwsector is dat op dit moment uiterst ongelukkig. Dus inderdaad er moet een andere gemeentelijke belasting omhoog. De WOZ?
Door Werner op
Gratis bestaat niet. Dus BTW verlaging houdt in dat iets anders moet stijgen in belasting. Het lage BTW tarief geldt overigens alleen voor renovatie en verbouwingen. En die activiteiten zijn in de meeste gevallen vergunningvrij zonder leges dus!
Dus de vraag is dan: welke gemeentelijke belasting moet dan omhoog om de leges af te schaffen?
Door J.Beerenhout azn (Ambt.Bestuurscontacten b.d.) op
Te gek voor woorden: terwijl het Rijk door verlaging van de BTW alles doet om de bouwsector te redden van de totale ondergang, doen gemeentes hun uiterste best om het beoogde positieve effect teniet te doen. De reactie hoort te zijn: minstens een jar lang helemaal geen leges heffen op (ver-)bouwactivteiten.