of 63946 LinkedIn

Waterschapslasten stijgen met 3,6 procent

De lastenstijging in 2020 is een gevolg van de toename van de investeringen:  waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Een gezin met een eigen woning van 200.000 euro betaalt volgend jaar gemiddeld één euro per maand meer voor het werk van de waterschappen dan in 2019.

Dat blijkt uit een inventarisatie door de Unie van Waterschappen van de tariefvoorstellen die de waterschapsbesturen op dit moment bespreken. De lastenstijging in 2020 is een gevolg van de toename van de investeringen:  waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Klimaatverandering
‘De hogere rivierafvoeren, extremere regenbuien en langere perioden van droogte van de laatste tijd zijn allemaal signalen dat het klimaat verandert. We moeten meer investeren om dijken en watersystemen tijdig aan te passen’, aldus Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. ‘Met innovatieve oplossingen, samenwerking en een efficiënte bedrijfsvoering houden we de lastenstijging zo beperkt mogelijk. Door de opgaven waar de waterschappen nu voor staan is enige lastenverhoging helaas onvermijdelijk.’

Verschillen
De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt per waterschap, omdat geen gebied hetzelfde is. Factoren als de hoogte van het gebied, de kans op wateroverlast of juist droogte en het al dan niet verstedelijkt zijn van het gebied zijn van invloed op de kosten van het waterbeheer.

Uit de inventarisatie blijkt dat een gezin met een eigen woning van 200.000 in 2020 gemiddeld ongeveer 335 euro per jaar aan waterschapsbelastingen betaalt: een verhoging van rond de 3,6 procent ten opzichte van 2019. Voor de meeste andere huishoudens en de bedrijven zal de lastenstijging vergelijkbaar zijn. Voor agrariërs die werken op onbebouwde grond, zoals in de akkerbouw en veeteelt, is de stijging wat hoger, gemiddeld 6 procent. Dat is vooral een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. De waterschappen hebben geen mogelijkheden die verhoging te compenseren.

Definitieve tarieven
De besturen van alle 21 waterschappen besluiten in de komende weken over de uiteindelijke belastingtarieven. Rond 1 maart 2020 vallen de belastingaanslagen op de mat. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Hoe zo een stijging van 3,6% als gepensioneerden al ca. 10 jaar in de min opereren?
Door Ron (adviseur) op
De gemiddelde WOZ waarde in Nederland bedroeg in 2018 al € 230.000,00 per woning. Bron: CBS.
Erg merkwaardig dat hier dan uitgegaan wordt van € 200.000,00. Wederom 'n poging om de burger zand in de ogen te strooien en zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.
Door p op
@Opmerker, wees maar blij dat de lasten eindelijk eerlijke verdeeld worden-dast levert burgers een stuk meer op dan de administratie van waterschappen ingewikkelder maken...
Door Opmerker (orig) op
....en een tweepersoonsgezin betaalt nog steeds voor 3 personen. Nog steeds onlogisch en incorrect, al zullen boekhouders wel volhouden dat die berekening nog steeds wél correct is......

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners