of 59329 LinkedIn

Waterschapsbank voelt hete adem investeerders

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft over de eerste zes maanden van dit jaar 58,5 miljoen euro winst gemaakt. Dat maakt de NWB bekend in het halfjaarbericht 2018. De mindere winst wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere bedrijfskosten, een lager renteresultaat en een lager financieringsvolume.

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft over de eerste zes maanden van dit jaar 58,5 miljoen euro winst gemaakt. Dat is bijna 6 miljoen euro – 9 procent – minder dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Dat maakt de NWB bekend in het halfjaarbericht 2018. De mindere winst wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere bedrijfskosten, een lager renteresultaat en een lager financieringsvolume. De bank versterkte in de eerste helft van dit jaar voor 3,2 miljard euro aan kredieten. Dat is zo’n 400 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De kredietverlening staat volgens de bank onder druk door de groeiende concurrentie. Als verklaring wordt gegeven het feit dat investeerders in de laagrentende omgeving op zoek zijn naar rendement. Om die reden tonen beleggers de afgelopen jaren in toenemende mate interesse in de financiering van de publieke sector.

Verduurzaming
Desondanks heeft de bank haar marktaandeel in de financiering van die sector op een goed niveau kunnen handhaven. De meeste leningen werden verstrekt aan woningcorporaties. Dat is volgens de bank niet zo verrassend, want die sector heeft qua omvang nu eenmaal de grootste financieringsbehoefte binnen de Nederlandse publieke sector. Dat zal de komende jaren niet veel anders zijn, gezien de te verwachten extra investeringen in de sociale woningbouw voor nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Eenzelfde verdere vlucht van de investeringen op dat gebied verwacht de bank binnen de gehele publieke sector.

Winstverwachting
Voor heel 2018 gaat de bank uit van een kredietomzet van rond 6 miljard euro. De bank verwacht dat de nettowinst in 2018 op een wat lager niveau uitkomt dan in 2017. Dat heeft te maken met de verwachting dat de financieringstarieven in de geldmarkt, die in 2017 bijzonder gunstig waren, in 2018 langzaam weer zullen normaliseren vanwege de door de Europese Centrale Bank aangekondigde afbouw van het zogeheten kwantitatieve verruimingsbeleid – de opkoop van obligaties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners